BHP-PROPER

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

BHP-PROPER

SYSTEMY ZARZADZANIA BEZPIECZEŃTWEM PRACY
Jeżeli planujecie Państwo wdrożyć w  swojej firmie system zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy jesteśmy gotowi pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia.
Gwarantujemy wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm:

BS OHSAS 2007, PN-N 18001:2004 lub/i SCC.

Oferujemy Państwu:

 • Opracowanie koniecznej dokumentacji
 • Minimum formalności
 • Oszczędność czasu Państwa pracowników
 • Wybór oferty jednostki certyfikującej
 • Przygotowanie organizacji do audytu certyfikującego/nadzoru
 • Uczestnictwo w trakcie audytów prowadzonych przez jednostkę certyfikującą

Etapy wdrożenia systemu w Państwa firmie:
systemy_bhp
Do kogo adresowane są normy zarządzania bezpieczeństwem?

Normy adresowane są dla wszystkich firm, które chcą podjąć działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz BHP. Norma definiuje 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy, m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki indywidualnej ochrony, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowywanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna oraz wiele innych.

Do najważniejszych zadań wdrożonego systemu należą:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy
 • zminimalizowanie występowania chorób zawodowych
 • działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy stanu BHP funkcjonującego w organizacji
 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników
 • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawnych
 • nieustanne podnoszenie kwalifikacji wraz z uwzględnianiem roli pracowników i ich zaangażowania do działań w zakresie BHP
 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP
 • zwiększenie wydajności i jakości pracy.

© 2016 BHP Proper         Created by Mabronet