BHP-PROPER

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

BHP-PROPER

Organizujemy szkolenie rekomendowane dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wymogami Kp.

© 2016 BHP Proper         Created by Mabronet