Blog

Jakie są różnice pomiędzy wypadkiem przy pracy, a w drodze do pracy?

Pracownik może ulec dwóm rodzajom wypadków: pierwszy dotyczy tych mających miejsce podczas wykonywania określonych obowiązków, a drugi — drogi do albo z pracy. Pomimo tego, że dotyczą one osób zatrudnionych, wymagają nieco innego rozpatrywania, ponieważ są to zupełnie inne wydarzenia. Jakie różnice między nimi można wskazać?

Co określa się jako wypadek przy pracy a co jako wypadek w drodze do niej?

Mianem wypadku przy pracy określane jest zdarzenie, które ma miejsce podczas wykonywania codziennych obowiązków przez pracownika lub zadań zleconych przez przełożonych albo innych czynności na rzecz zatrudniającego. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju wydarzenia powinny być nagłe i spowodowane przyczynami zewnętrznymi. Co więcej, tego rodzaju wypadek musi powodować uraz psychiczny albo fizyczny lub śmierć.

Mówiąc o wypadku w drodze z albo do pracy trzeba pamiętać, że zazwyczaj mówi się o tym, że powinna być to droga nieprzerwana oraz najkrótsza z możliwych, jednak od tej zasady istnieją pewne odstępstwa. Podobnie jak w przypadku wypadków w pracy, również tutaj ma się na myśli zdarzenie nagłe.

Najważniejsze różnice między wypadkami przy a w drodze do pracy

Istotną różnicą między wypadkiem przy pracy a w drodze do pracy są formalności. Drugie z wymienionych wydarzeń wymaga ich znacznie mniej. W przypadku pierwszego zdarzenia pracodawca musi zwołać zespół, który zajmie się sporządzeniem protokołu. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firmy oferującej usługi BHP, która pomoże w dopełnieniu formalności.

Warto także pamiętać, że w przypadku wypadku przy pracy ważną rolę odgrywa fakt, czy winę za niego ponosi sam pracownika. Nie ma to znaczenia prawnego to w odniesieniu do świadczeń wynikających z wypadku w drodze do pracy.