Blog

Kiedy szkolenie BHP jest konieczne?

Szkolenia BHP można podzielić na wstępne oraz okresowe. Zarówno jedne, jak i drugie zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca powinien przeprowadzić wśród swoich pracowników. Kiedy jednak powinny być one organizowane? Czy należy je powtarzać? Jak często? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące obowiązku organizacji szkoleń BHP w firmie.

Kto powinien przejść szkolenie BHP?

Zanim odpowiemy na pytanie, kiedy realizować szkolenia BHP, warto zastanowić się, kto powinien je odbyć. Przede wszystkim szkolenia wstępne są obowiązkowe dla wszystkich osób, które zaczynają pracę w określonym miejscu. Oprócz tego obowiązek ich odbycia spoczywa również na studentach odbywających w określonej firmie praktyki. Wstępne szkolenie BHP ma bowiem na celu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także konkretnymi regułami obowiązującymi na określonym stanowisku. Kto natomiast powinien wziąć udział w szkoleniach okresowych? Te też dotyczą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Kiedy trzeba zorganizować szkolenie BHP?

Tak jak zostało wspomniane, szkolenie BHP muszą odbyć wszystkie osoby, które zostały zatrudnione w danym miejscu. To oznacza, że musi być ono zorganizowane po przyjęciu do pracy nowych osób. Oprócz tego w okresie 6 miesięcy w przypadku pracowników obejmujących stanowiska kierownicze oraz 12 miesięcy w przypadku osób na innych stanowiskach od pierwszego szkolenia powinno odbyć się szkolenie okresowe, które także jest obowiązkowe. W kolejnych zatrudnieni powinni brać udział w zależności od wykonywanych obowiązków:

  •  co roku, dla osób na stanowiskach robotniczych wykonujących zadania o znacznym stopniu zagrożenia oraz 3 lata dla pozostałych osób zajmujących podobne stanowiska;
  • co 5 lat dla pracowników działów inżynieryjno-technicznych, a także zajmujących stanowiska związane ze służbą BHP oraz kierujących innymi ludźmi;
  • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych.

Warto przy tym pamiętać, że szkolenia BHP powinny być prowadzone przez specjalistów, którzy potrafią przedstawić wiedzę w atrakcyjny sposób.