Blog

Kiedy warto przeprowadzić kontrolę zewnętrzną?

Każda firma podlega obowiązkowym kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy. Tego typu czynność ma na celu sprawdzenie, czy w danym przedsiębiorstwie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz legalności zatrudniania pracowników. Należy dodać, że wspomniana kontrola może odbyć się w dowolnym momencie, jednak urzędnicy często informują o planowanej wizycie. Jak więc przygotować się do wizyty PIP?

W jaki sposób przygotować się do kontroli z PIP?

Niepomyślne przejście kontroli PIP nierzadko wiąże się z grzywną pieniężną, dlatego warto odpowiednio się do niej przygotować. W tym celu dobrze skorzystać z pomocy firmy BHP, która zadba o to, by pracodawca miał dopełnione wszelkie formalności. Podczas kontroli PIP sprawdzone zostają m.in. pomieszczenia, stanowiska pracy, maszyny i urządzenia, a także dokumentacja firmy i akta osobowe kadry. Istotne jest również to czy w danym miejscu są przestrzegane zasady BHP oraz, czy pracodawca dba o zachowanie odpowiedniego czasu pracy. Sprawdza się też dostosowanie do poprzednich zastrzeżeń kontroli.

Zalety przeprowadzenie kontroli zewnętrznej

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest sterująca zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników. W przygotowaniu do tego typu wizyty może pomóc przeprowadzenie kontroli zewnętrznej. Osoby znające obowiązujące prawo i zasady, które muszą być przestrzegane w miejscu pracy, sprawdzą, czy dana firma ma dobrze prowadzoną dokumentację kadrowo-płacową, akta osobowe oraz czy ma odpowiedni osób naliczania wynagrodzenia. 

Upewnią się też czy są zachowane procedury przyjmowania pracowników. Firma zewnętrzna oceni czy wszelkie zasady BHP są wdrażane i przestrzegane na danym stanowisku. Dzięki temu zyska się pewność, że dana placówka jest gotowa na kontrolę BIP, co pozwoli na zaoszczędzenie wielu nerwów.