Blog

Wypadek w pracy a obowiązki pracodawcy

Nawet w najlepiej zabezpieczonym miejscu może dojść do wypadku. Aby zminimalizować jego skutki i szybko pomóc poszkodowanemu należy postępować zgodnie z określonymi zasadami BHP. Ważna jest szybka reakcja oraz zachowanie spokoju. Jak powinien zachować się pracodawca w zaistniałej sytuacji? Jak może nam pomóc zewnętrzna firma specjalizująca się w procedurach BHP?

Zasady postępowania w razie wypadku w pracy

Obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy, są jasno określone przez prawo. Przede wszystkim należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i zadbać o to, aby wyeliminować potencjalne dla innych osób zagrożenie. Trzeba również jak najszybciej powiadomić organ o wydarzeniu — inspektora pracy i/lub prokuratora w zależności od wagi wypadku. Pracodawca musi też podjąć odpowiednie kroki mające na celu przeciwdziałanie podobnym wydarzeniom w przyszłości.

Na barkach pracodawcy spoczywa również obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku przed nieupoważnionymi osobami. Nie powinno się także włączać sprzętu, który miał związek z wydarzeniem oraz zmieniać położenia przedmiotów. Szef danej firmy musi również prowadzić rejestr wypadków i przechowywać przez okres 10 lat dokumentację związaną z tego typu wydarzeniami. 

W czym może pomóc zewnętrzna firma?

W razie wypadku pracodawca musi mieć na uwadze procedury BHP. Tego typu wydarzenie jest ciężkim doświadczeniem, więc warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która pomoże uporać się z wszelkimi formalnościami. Eksperci zajmą się m.in. ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadku, sporządzeniem wymaganej przez prawo dokumentacji powypadkowej, a także ustaleniem kwalifikacji prawnej zaistniałej sytuacji. Tego typu usługa może okazać się dużym wsparciem w stresującej sytuacji, jaką jest wypadek.