Bhp przy ręcznych pracach transportowych

Bhp przy ręcznych pracach transportowych

Bhp przy ręcznych pracach transportowych

Pierwszego maja 2017 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmiany wprowadzone w rozdziale trzecim „Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika”.

Zostały tu określone dopuszczalne normy dotyczące ręcznego transportu przedmiotów dla kobiet.
Zgodnie ze zmianami masa przenoszonych przedmiotów i podnoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
  • dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Wprowadzono również regulację, że masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika – na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,
  • dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Redukcja masy przedmiotów podnoszonych powyżej obręczy barkowej ma na celu ograniczenia ryzyka wystąpienia urazów.

Ponadto w przypadku przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 300, a wysokość przekracza 4 metry niezależnie od odległości przenoszenia przedmiotów, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 12 kg,
  • dla mężczyzn – 30 kg.

W sytuacji gdy przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po powierzchni, która jest nierówna, po pochylni, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość przekracza 4 metry, wówczas masa przedmiotów nie może przekraczać:

  • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,
  • dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej i 30 kg przy pracy dorywczej.

Ważne!
Przedstawione wartości są niezależne od odległości na jaką przedmioty są przenoszone.

Wszystkie zmiany znajdziecie Państwo w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2017r. poz. 854).