Blog

mężczyzna w trakcie kontroli instalacji

Każda firma podlega obowiązkowym kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy. Tego typu czynność ma na celu sprawdzenie, czy w danym przedsiębiorstwie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz legalności zatrudniania pracowników. Należy dodać, że wspomniana kontrola może odbyć się w dowolnym momencie, jednak urzędnicy często informują o planowanej wizycie. Jak więc przygotować się do wizyty PIP?

ocena ryzyka zawodowego

Wykonywanie swoich obowiązków w pracy jest związane nie tylko z odpowiedzialnością, lecz także z ryzykiem zawodowym. Mając na uwadze zdrowie oraz komfort pracowników, a także zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia, jakimi są m.in. wypadki w pracy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Jak ona przebiega?

Nawet w najlepiej zabezpieczonym miejscu może dojść do wypadku. Aby zminimalizować jego skutki i szybko pomóc poszkodowanemu należy postępować zgodnie z określonymi zasadami BHP. Ważna jest szybka reakcja oraz zachowanie spokoju. Jak powinien zachować się pracodawca w zaistniałej sytuacji? Jak może nam pomóc zewnętrzna firma specjalizująca się w procedurach BHP?

wypadek podczas pracy

Pracownik może ulec dwóm rodzajom wypadków: pierwszy dotyczy tych mających miejsce podczas wykonywania określonych obowiązków, a drugi — drogi do albo z pracy. Pomimo tego, że dotyczą one osób zatrudnionych, wymagają nieco innego rozpatrywania, ponieważ są to zupełnie inne wydarzenia. Jakie różnice między nimi można wskazać?

testtttt 111