Blog

bezpieczeństwo w pracy

Przestrzeganie zasad BHP pozwala na zachowanie bezpieczeństwa w określonym przedsiębiorstwie. Warto pamiętać, że pracodawca musi zadbać nie tylko o to, aby zatrudnieni przeszli przez określone szkolenia związane z tym zagadnieniem, lecz także umożliwić im dostęp do opracowanych procedur oraz instrukcji dotyczących zasad BHP. Kto powinien je stworzyć? Jakie informacje muszą zawierać?

szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Jest to zagadnienie, do którego odnosi się wiele przepisów polskiego prawa pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest przez prawo do tego, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne warunki pracy, a także do przeszkolenia ich w tym zakresie. Odpowiednie szkolenie BHP musi przejść każdy pracowni — bez względu na zajmowane stanowisko. Czy możliwe jest przeprowadzenie ich w formie zdalnej, czyli przez internet? Czy i kiedy jest to zgodne z prawem? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

zima

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na określonych stanowiskach. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy czynniki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to m.in. odpowiedniej temperatury podczas wykonywania obowiązków w budynkach.

kieliszek

Pracodawca ma pełne prawo oczekiwać od pracowników respektowania zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy oraz egzekwowania nakazu stawiania się do pracy wyłącznie w stanie trzeźwości. Jednak kwestia weryfikacji tego podczas rutynowych kontroli trzeźwości nie jest już tak oczywista i bywa dość kontrowersyjna. W jaki sposób regulują to zagadnienie przepisy prawa?

testtttt 111