Blog

ocena ryzyka zawodowego

Wykonywanie swoich obowiązków w pracy jest związane nie tylko z odpowiedzialnością, lecz także z ryzykiem zawodowym. Mając na uwadze zdrowie oraz komfort pracowników, a także zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia, jakimi są m.in. wypadki w pracy, należy przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego. Jak ona przebiega?

Nawet w najlepiej zabezpieczonym miejscu może dojść do wypadku. Aby zminimalizować jego skutki i szybko pomóc poszkodowanemu należy postępować zgodnie z określonymi zasadami BHP. Ważna jest szybka reakcja oraz zachowanie spokoju. Jak powinien zachować się pracodawca w zaistniałej sytuacji? Jak może nam pomóc zewnętrzna firma specjalizująca się w procedurach BHP?

wypadek podczas pracy

Pracownik może ulec dwóm rodzajom wypadków: pierwszy dotyczy tych mających miejsce podczas wykonywania określonych obowiązków, a drugi — drogi do albo z pracy. Pomimo tego, że dotyczą one osób zatrudnionych, wymagają nieco innego rozpatrywania, ponieważ są to zupełnie inne wydarzenia. Jakie różnice między nimi można wskazać?

wyjście awaryjne na klatce schodowej

Zadaniem sektora BHP jest kształtowanie takich warunków pracy, aby jej wykonywanie było jak najbezpieczniejsze dla pracownika. Dlatego dostosowuje się zasady i wymagania w zależności od powierzonych obowiązków. BHP powinno iść w parze z ergonomią. Na czym ona polega? Dlaczego pracodawcy powinni tworzyć tzw. ergonomiczne miejsca pracy?

testtttt 111