Wypadki

Firma BHP Proper oferuje Państwu swą pomoc w dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji powypadkowej:

Zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy.

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie: