Ocena ryzyka zawodowego

Jeżeli nie posiadacie Państwo wystarczających umiejętności i czasu  na opracowanie Ocen Ryzyka Zawodowego na stanowiskach w swoim zakładzie pracy to dobrze trafiliście.

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska odgrywa znaczącą rolę w procesie nadzoru nad stanowiskami pracy zapewniając identyfikację możliwych źródeł zagrożeń dla danego stanowiska pracy, określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, możliwe skutki  wystąpienia zagrożeń oraz środki ochrony przed tymi zagrożeniami.

 Dokonanie profesjonalnej Oceny Ryzyka dla Zadania jest jednym z najważniejszych obowiązków ciążących na pracodawcach chcących rozpocząć bezpieczną realizację inwestycji budowlanej.

testtttt 111