Badania środowiska pracy

Usługi BHP – badania i pomiary środowiska pracy

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że usługi BHP to nie tylko szkolenia i kursy. Dobra firma specjalizująca się w bezpieczeństwie i higienie pracy oferuje kompleksowy zakres działań. Na pełne spektrum usług składają się również pomoc w przeprowadzaniu badań środowiska pracy i wykonywanie ekspertyz dotyczących styczności ze szkodliwymi warunkami środowiska pracy.

Co to takiego środowisko pracy i czego dotyczą wspominanie ekspertyzy? W praktyce i ofercie firmy BHP Proper wyróżniamy:

Wszystkie powyższe działania wymagają czasu, dobrego przygotowania merytorycznego, jak i specjalistycznego sprzętu. Jesteśmy przygotowani do wszystkich zadań.

Zlecanie zadań wchodzących w zakres oferty usług BHP jest korzystne dla zachowania prawidłowych warunków w miejscu pracy. Pozwala na ocenę ryzyka zawodowego a także jest niezbędne, aby wprowadzić potrzebne zmiany, jeśli badania wykażą taką konieczność.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie tylko takie czynniki jak wysoki poziom hałasu czy zapylenia wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie pracowników. Bardzo często nieprawidłowości są niezauważalne, a należą do nich między innymi niewłaściwie dobrane oświetlenie, nieprawidłowa organizacja stanowisk pracy czy zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura.

Specjalista świadczący usługi BHP dokładnie przeanalizuje wszystkie aspekty i wyda opinie, na podstawie której pracodawca może wdrożyć odpowiednie działania. Może do nich należeć między innymi reorganizacja stanowisk roboczych lub wyposażenie kadry w środki ochrony indywidualnej.

Cennik szkoleń BHP – różne rodzaje kursów

Szkolenia BHP występują w różnych wariantach, które uwzględniają nie tylko rodzaj stanowiska zajmowanego przez pracownika, ale także staż jego pracy.  Pierwszym szkoleniem, które musi odbyć nowy pracownik jest wstępne szkolenie BHP, które ma obowiązek odbyć każda osoba nowo zatrudniona w danym zakładzie. Co ważne, ten obowiązek dotyczy także pracowników, którzy swoje zadania będą wykonywali zdalnie. W takich przypadkach z kursu najczęściej można skorzystać w formie zdalnej. Nasza firma także oferuje naukę on-line. Zachęcamy do przejrzenia szczegółowej oferty, aby poznać szczegóły.

Kolejnym typem szkoleń BHP są te, do których pracownicy muszą przystąpić już w trakcie pracy. Przepisy definiują, jak często muszą brać udział w takim przeszkoleniu. Różni się to w  zależności do stanowiska, jednak zwykle przerwy pomiędzy kursami trwają od roku do kilku lat.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z cennikiem szkoleń BHP, które oferujemy, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Udzielimy wszelkich informacji, a także pomożemy wybrać tryb nauki, który będzie najbardziej dogodny dla zatrudnionych osób, a jednocześnie zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Odpowiednie oświetlenie jest czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na jakość pracy i komfort widzenia pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 33, poz. 166)

testtttt 111