Badania środowiska pracy

Odpowiednie oświetlenie jest czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na jakość pracy i komfort widzenia pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. Nr 33, poz. 166)