Szkolenia BHP

Szkolenia BHP w Krakowie

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest bardzo ważnym zagadnieniem, do którego odnosi się wiele przepisów w polskim prawie pracy. Każdy pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, a także przeszkolenie w tym zakresie. Coraz więcej z nich decyduje się na zlecenie przeprowadzenia odpowiednich szkoleń firmie zewnętrznej. Jednym z podmiotów, które zajmują się realizowaniem szkoleń BHP jest nasza firma. Zatrudniamy specjalistów, którzy w sposób atrakcyjny i fachowy przekazują wiedzę dostosowaną do profilu zawodowego uczestników kursu.

Rodzaje przeprowadzanych przez nas szkoleń i kursów BHP

Nasza oferta jest bardzo szeroka, gdyż zależy nam na zapewnianiu kompleksowych usług wszystkim zgłaszającym się do nas podmiotom. Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników. Wśród nich są szkolenia wstępne i okresowe, a także szkolenia z pierwszej pomocy i kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy także szkolenie metodą samokształcenia kierowanego. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie! Proponowane przez nas szkolenia w formie multimedialnej są atrakcyjne oraz w dużej mierze oparte na zagadnieniach praktycznych, co umożliwia uczestnikom uzyskanie najbardziej przydatnej wiedzy z zakresu BHP. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego umożliwia uzyskanie, zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez opracowane materiały szkoleniowe, które przekazujemy drogą elektroniczną uczestnikom szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji telefonicznych lub mailowych z naszym wykładowcą.


Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie MGiP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia nowoprzyjętym pracownikom szkolenia wstępnego BHP. Jeśli więc chcą Państwo powierzyć przeprowadzenie tychże szkoleń w ręce profesjonalistów, zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą. W swojej ofercie mamy szeroki zakres usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zatrudnieni u nas eksperci mają nie tylko rozległą wiedzę, ale również wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Warto więc skorzystać z usług BHP-Proper!


Przeprowadzane przez nas szkolenia wstępne BHP dla pracowników przeznaczone są dla wszystkich grup zawodowych. Odbywają się one w dwóch formach:

  • stacjonarnego instruktażu ogólnego na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe),
  • zajęć organizowanych w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne).


Dokładamy wszelkich starań, by nasze szkolenia były nie tylko fachowe, ale również atrakcyjne dla uczestników. Dlatego też proponujemy instruktaż w formie multimedialnej.

Zapraszamy na szkolenie wstępne w każdy poniedziałek o godz. 9:00 po wcześniejszym zgłoszeniu.  


BHP-Proper zapewni Państwa firmie również wsparcie w zakresie programu i realizacji instruktaży stanowiskowych BHP dla zatrudnianych pracowników.
Zachęcamy też do zapoznania się z naszą pełną ofertą oraz nawiązania z nami współpracy w innych obszarach naszej działalności. Oferujemy też m.in. szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz okresowe szkolenia BHP.


Wszystkie przeprowadzanie przez nas kursy BHP są dostosowane do specyfiki zawodowej uczestników, dzięki czemu w pełni odpowiadamy na potrzeby naszych klientów.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Bardzo ważne są również szkolenia okresowe z zakresu BHP, którą to kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy oraz Kodeks Pracy. Mają one na celu zaktualizowanie oraz ugruntowanie ich wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie, a także zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo profesjonalne szkolenia okresowe BHP, które przeprowadzamy zgodnie z aktualnymi przepisami. Wśród nich znajdują się szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z wymogami Kp.

Organizujemy szkolenie rekomendowane dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wymogami Kp.