Blog

BHP w dobie koronawirusa. Co warto wiedzieć?

Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dbania o higienę i bezpieczeństwo pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, a także o stan jego wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony indywidualnej. Po stronie pracodawcy leży także konieczność zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Epidemia koronowirusa wymaga jednak specjalnych, innych niż standardowe, rozwiązań w zakresie dbania o higienę i o bezpieczeństwo pracy. Sprawdź, jak zorganizować biuro, by ochronić pracowników przed COVID-19.

Zorganizuj pracę zdalną

Wirus COVID-19 ma ogromną łatwość przenoszenia się z człowieka na człowieka, dlatego w czasie epidemii należy, w miarę możliwości, zorganizować pracę zdalną dla jak największej ilości pracowników. Izolacja pracowników w domu oraz świadczenie przez nich usług w formie Home Office pomoże zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i nie będzie narażać pracowników na wzajemne zarażanie się. Nie wolno jednak zapominać, że praca zdalna wiąże się z określonymi obowiązkami, leżącymi po stronie pracodawcy. Powinien on zatem:

  • dostarczyć pracownikowi sprzęt elektroniczny, niezbędny do wykonywania przez niego swoich obowiązków,
  • ubezpieczyć dostarczone wyposażenie,
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją urządzeń,
  • zapewnić pracownikowi dostęp do pomocy technicznej,
  • przeprowadzić szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi urządzeń.

Nasza firma oferuje obowiązkowe także przypadku pracy zdalnej szkolenia wstępne/okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego, czyli online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia, dotyczące obowiązywania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas pracy zdalnej.

Wyposaż miejsce pracy w płyny dezynfekcyjne

Nie zawsze jednak da się zorganizować pracę w taki sposób, aby wszyscy pracownicy pracowali zdalnie. Część z nich prawdopodobnie nadal będzie musiała przychodzić do biura, dlatego trzeba je właściwie wyposażyć. Po pierwsze więc zapewnij pracownikom alkoholowy środek dezynfekcyjny do mycia rąk i poinstruuj ich, jak go używać. Powinien mieć on co najmniej 60-95% alkoholu. Jeśli jest to niemożliwe, poinstruuj pracowników, aby często myli ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund. Przygotuj także zapas ścierek, nasączonych alkoholem i służących do dezynfekcji oraz wyposaż biuro w specjalne pojemniki na odpady.

Czyść stanowiska pracy

Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w biurze w dobie koronowirusa powinno się także częściej niż zwykle czyścić dotykane powierzchnie, czyli blaty i klamki oraz sprzęt komputerowy, w tym zwłaszcza klawiatury komputerów. Pracownicy przed każdym użyciem powinni przecierać je specjalnymi ściereczkami jednorazowego użytku, nasączonymi alkoholem, dezynfekując w ten sposób sprzęt. Zapewnienie ściereczek także leży w gestii pracodawcy.    

Epidemia jest czasem trudnym zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, aby przejść przez nią bezpiecznie i odpowiednio zorganizować miejsce pracy.