Blog

BHP zimą, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników?

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na określonych stanowiskach. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy czynniki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to m.in. odpowiedniej temperatury podczas wykonywania obowiązków w budynkach.

Praca zimą wewnątrz pomieszczeń

Zgodnie z przepisami BHP minimalna temperatura w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, nie powinna być niższa niż:

  • 18°C przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach,
  • 14°C w przypadku pracy fizycznej odbywającej się np. w halach produkcyjnych.

Należy też zadbać o odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne. W niektórych przypadkach pracodawca zobligowany jest również do bezpłatnego udostępnienia pracownikom obuwia ochronnego i odzieży ochronnej lub roboczej.

Oprócz tego w sezonie zimowym pracodawcy są zobligowani to tego, aby usuwać z dachów śnieg i sople w celu zapewnianie bezpiecznych warunków również w otoczeniu zakładu pracy. Do tego rodzaju zadań także należy skierować pracownika po przejściu instruktażu stanowiskowego, który posiada aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Praca na zewnątrz w sezonie zimowym

Procedury BHP są znacznie bardziej rozbudowane względem pracowników wykonujących pracę na wolnej przestrzeni ze względu na większe ryzyko spowodowane zjawiskami atmosferycznymi. Osoby, które pracują na stanowiskach wymagających przebywania na zewnątrz, powinny być wyposażone w wytrzymałe, ciepłe obuwie oraz odzież zimową, w tym przede wszystkim chroniącą głowę, twarz i ręce.

Jeśli temperatura powietrza zimą jest niższa niż 10°C, pracodawca ma obowiązek zapewnienia też posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów. Ważne jest też zorganizowanie ciepłego pomieszczenia, w którym pracownicy będą mogli ogrzać się, odpocząć, zmienić ubranie, schronić przed opadami atmosferycznymi czy efektami nagłego pogorszenia się pogody. W takim miejscu temperatura powinna wynosić przynajmniej 16°C, a na każdą osobę ma przypadać co najmniej 1 metr kwadratowy powierzchni przy całkowitej powierzchni pomieszczenia 8 metrów kwadratowych. W przypadku niektórych prac, np. spawalniczych, konieczne jest też zapewnienie zadaszenia.