Blog

WAŻNE - STAN EPIDEMII

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) informujemy, że podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wszystkie szkolenia wstępne bhp przeprowadzamy w formie samokształcenia kierowanego (zdalnie - poczta elektroniczna/ online).

Proszę zapoznać się z instrukcją.

Przepisy_szczególne_szkolenia_bhp_stan_18_kwietnia_2020.pdf