Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona kobiet w ciąży

Ochrona kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży i karmiące piersią zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP mogą skorzystać z przysługujących im przywilejów.

Większość z nich związana jest z zakazem wykonywania ciężkich lub szkodliwych dla zdrowia prac, a także z nadaniem specjalnych uprawnień. Prace ciężkie wymienione został z Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Prace zakazane dla kobiet w ciąży

Według wspomnianego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów kobietom ciężarnym nie wolno wykonywać prac:

  • związanych z wysiłkiem fizycznym, transportem ciężarów i wymuszoną pozycją ciała, czyli w pozycji stojącej, która w czasie zmiany roboczej trwa łącznie ponad 3 godziny,
  • w zimnym, gorącym i zmiennym mikroklimacie,
  • w hałasie i drganiach,
  • związanych z narażeniem na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego i przy monitorach ekranowych (praca przy minorze ekranowym nie może przekraczać 4 godzin dziennie),
  • pod ziemią, poniżej gruntu oraz na wysokości,
  • w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,
  • wymagających kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, które stwarzają zagrożenie zarażeniem m. in. wirusem HIV, różyczki, ospy wietrznej i półpaśca lub zapaleniem wątroby typu B,
  • związanych z narażeniem na działanie szkodliwych substancji chemicznych, czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym,
  • w warunkach grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi, do których należą akcje ratownictwa chemicznego, prace z materiałami wybuchowymi, gaszenie pożarów czy prace przy obsłudze rozpłodników lub uboju zwierząt hodowlanych.

W jaki sposób chronione są kobiety w ciąży?

Zdarza się, że kobieta w ciąży nie wykonuje pracy wzbronionej w jej stanie, ale ze względu na zalecenia lekarza wskazana jest zmiana dotychczasowego zajęcia. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę na inne stanowisko. Jeśli taka zmiana wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, zatrudniona ma prawo otrzymać dodatek wyrównawczy dzięki któremu jej aktualne wynagrodzenie będzie wynosiło równowartość wynagrodzenia na poprzednim stanowisku. W sytuacji, gdy taka zmiana nie jest możliwa, pracodawca powinien zwolnić pracownicę z obowiązku wykonywania pracy, a jednocześnie zapewnić jej dotychczasowe wynagrodzenie.

Kobieta w ciąży nie może wykonywać godzin nadliczbowych, ani pracować w porze nocnej. Jeśli wykonanie niezbędnych badań związanych z ciążą jest niemożliwe poza godzinami pracy, pracodawca ma obowiązek umożliwić ich przeprowadzenie w godzinach pracy, przy czym pracownica otrzymuje pełne wynagrodzenie.

Jeśli pracownica nie wyrazi na to zgody, pracodawca nie może delegować jej poza stałe miejsce pracy ani być zatrudniana w systemie przerywanego czasu pracy.

Kobiety karmiące mogą korzystać z dwóch półgodzinnych przerw w pracy, które wliczane są do czasu pracy. W przypadku sześciogodzinnego czasu pracy przysługuje jej jedna taka przerwa, zaś przy krótszym niż cztery godziny czasie pracy, kobiecie nie przysługuje ta przerwa.