Blog

Outsourcing BHP jako sposób na obniżenie kosztów w firmie

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest jednym z podstawowych zobowiązań każdego pracodawcy. Kwestia ta jest uregulowana przez polskie prawo, które nakłada na przedsiębiorców konieczność dopełnienia formalności związanych z przepisami BHP. Z drugiej jednak strony, firmy (szczególnie w obecnej sytuacji) szukają rozwiązań, które są ekonomiczne i pozwalają na obniżenie kosztów. Nic więc dziwnego, że opcją, która cieszy się coraz większą popularnością jest korzystanie z outsourcingu BHP. Na czym on polega? I jakie są jego główne zalety? Temat ten omawiamy w naszym artykule.  

Outsourcingu BHP - czym jest?

Obowiązek spełniania norm BHP sprawił, że większość firm zatrudniała do tej pory swojego specjalistę lub specjalistów w tym zakresie. Rozwiązanie to ma swoje zalety, jednak jego podstawową wadą jest generowanie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, które obciążają budżet firmy. Nic więc dziwnego, że coraz większą popularnością cieszy się outsourcing BHP. Czym on jest? To rodzaj usługi proponowanej przez zewnętrzną firmę, która skupia specjalistów z tej dziedziny. Rozwiązanie to jest wygodne i zdecydowanie bardziej ekonomiczne.  

Outsourcing BHP obejmuje m.in.:

  • organizowanie szkoleń z BHP (zarówno wstępnych, jak i okresowych),
  • wykonywanie profesjonalnych audytów BHP oraz PPOŻ,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, w tym opisów powypadkowych oraz dokumentów związanych z oceną ryzyka zawodowego,
  • branie udziału w wizytacjach prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolujące,
  • przygotowywanie rocznych raportów dotyczących ogólnego stanu BHP, 
  • przedstawianie propozycji technicznych oraz organizacyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
  • udział w realizacji wewnętrznych instrukcji, regulaminów oraz zarządzeń,
  • ocena ryzyka zawodowego metodą RISC SCORE,
  • tworzenie instrukcji stanowiskowych BHP.

Jak może przebiegać taka współpraca? Podstawą jest ocena dotychczasowych środków i zasad obowiązujących w danej firmie. Na bazie obserwacji tworzona jest szczegółowa analiza, która pokazuje, jakie elementy działają sprawnie, a jakie wymagają poprawy. Raport tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb i charakterystyki danej instytucji. Ostatni etap to wdrożenie postanowień i usprawnienie działania przedsiębiorstwa pod względem BHP.  

Dlaczego warto?

Jakie są korzyści płynące z wykorzystania outsourcingu BHP? Jak wskazuje tytuł naszego artykułu podstawową zaletą tego rozwiązania jest obniżenie kosztów i możliwość przeznaczenia większej kwoty na inne, bardziej konstruktywne cele. Dodatkowo firma zyskuje profesjonalną, całodobową opiekę, dzięki której mamy pewność, że wszystkie zobowiązania prawne są odpowiednio dopełnione.

Jednak to nie koniec. Dzięki stworzeniu i zastosowaniu szczegółowych instrukcji BHP ilość wypadków spada, a wydajność naszej firmy - rośnie. Przedsiębiorstwo nie musi także zmagać się z dodatkowymi komplikacjami, takimi jak roszczenia niezadowolonych pracowników, czy konieczność wypłacania odszkodowania. Inne zalety to zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, wyeliminowanie złych nawyków na stanowiskach pracy, a także podwyższenie ogólnego komfortu.