Blog

Po jakim czasie powinno odbyć się szkolenie BHP?

Okresowe szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są regularnie przeprowadzane w firmach w celu aktualizacji wiedzy, a także przypomnienia najważniejszych kwestii. Dzięki szkoleniom BHP pracownicy mogą być na bieżąco z warunkami i zasadami panującymi na ich stanowisku pracy.

To, jak często powinny być przeprowadzane szkolenia BHP, określane jest przepisami.

 

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami, którym poddawani są pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych, a także osoby kierujące pracownikami, pracodawcy, osoby pracujące w administracji biurowej. Ogółem są to więc wszystkie osoby, które pracują w danym mieście. Pierwsze szkolenie w miejscu pracy odbywa się w terminie do 6 lub do 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Krótszy termin obowiązuje osoby na stanowiskach kierowniczych - majstrów, mistrzów, brygadzistów, kierowników. Pozostałe osoby szkolenie muszą odbyć do roku.

Szkolenie BHP powinna przeprowadzić osoba, której przeprowadzenie szkolenia zlecił pracodawca. Są to zazwyczaj osoby zajmujące się profesjonalnie szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkoleniowcy muszą spełnić określone wymagania i mieć stosowne wykształcenie i kursy, które uprawniają do prowadzenia szkoleń dla firm. Niektóre osoby mogą jednak być ze szkolenia BHP zwolnione, czy także Ty możesz być z niego zwolniony?

Osobami, które są zwolnione z udziału w szkoleniu BHP, są osoby, które:

  • u innego pracodawcy odbyły wymagane szkolenie w okresie 6 lub 12 miesięcy i mają aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia;

  • w tym samym terminie odbyły szkolenia okresowe dla osób na innym stanowisku, a zakres szkoleń pokrywa się z aktualnie zajmowanym stanowiskiem.

Grupa osób zwolnionych ze szkoleń jest więc relatywnie niewielka, trzeba spełnić określone warunki i przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Dlatego my zapraszamy do nas i na naszą najnowszą platformę, gdzie każda osoba może odbyć szkolenie BHP.