Blog

Środki ochrony indywidualnej – chroń ręce

mężczyzna ze szlifirerką w ochronnych rękawicach

Zabezpieczenie pracownika przed szkodliwymi substancjami czy zagrożeniami mechanicznymi jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wynika to bezpośrednio z przepisów BHP nakładających obowiązek zastosowania właściwych elementów zabezpieczających. Elementy ŚOI mają za zadanie ograniczenie możliwości powstania wypadku przy pracy lub pojawienia się chorób zawodowych. O tychże mówi art. 2376§1.k.p., ale należy podkreślić, że są to rzeczy bezpośrednio przypisane danej osobie i określonym stanowiskom.

Do środków ochrony indywidualnej należą także rękawice ochronne, które mają chronić ręce tak przed groźnymi skaleczeniami, jak i agresywnym działaniem różnych substancji. Nie mniej jednak – podobnie jak inne elementy należące do tej grupy – są uzupełnieniem innych środków ochrony zbiorowej. Tym samym nie mogą same w sobie stanowić jedynego zabezpieczenia, ale muszą być traktowane w sposób łączny, jako jeden z elementów podnoszących ochronę zdrowia i życia pracownika. Pracodawca ma obowiązek nie tylko wyposażyć pracownika w rękawice bhp oraz inne elementy odzieży ochronnej, ale również jest odpowiedzialny za ich dostarczenie i udostępnienie nieodpłatnie.

Rękawice ochronne – cel i czas użytkowania

Oczywistym zadaniem, jakie mają spełniać rękawice BHP, jest ochrona rąk podczas pracy z różnymi substancjami, w różnych warunkach oraz przy wykonywaniu wielu różnych czynności. Nie mniej należy zauważyć, że aby te spełniały swoje zadanie, muszą być właściwie dopasowane nie tylko do pracownika, ale przede wszystkim specyfiki wykonywanych zadań - spawacz będzie przecież potrzebował innych rękawic niż pani konserwator, pracownik laboratorium, czy elektryk pracujący przy liniach wysokiego napięcia.

Równie istotny jest fakt, że nie ma ściśle sprecyzowanego okresu użytkowania przyznanych pracownikowi rękawic ochrony czy innych elementów ochrony indywidualnej. W tym aspekcie konieczna jest regularna kontrola stanu technicznego odzieży i wymiana jej w momencie zużycia i pogorszenia się jej stanu technicznego (utrata właściwości ochronnych).

Przegląd środków ochrony indywidualnej, do których należą także rękawice ochronne, powinien zostać przeprowadzony wnikliwie. Zaleca się, by tego zadania podejmowała się osoba o odpowiednich kompetencjach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie mniej w przypadku odzieży tej czynności może dokonać pracodawca, lub sam pracownik. Podczas oględzin należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i odbarwienia, a także rozdarcie szwów. Dopuszcza się wyłącznie drobne uszkodzenia, które wynikają z normalnego użytkowania. Podkreślmy, że okresowy przegląd nie jest obowiązkiem prawnym, ale z uwagi na jego rangę i wpływ na bezpieczeństwo warto zadbać o jego regularność.

Rękawice BHP mają chronić dłonie podczas wykonywania prac, w których zachodzi zagrożenie uszkodzenia ciała poprzez środki chemiczne lub maszyny. Powinny być zatem stosowane na większości stanowisk związanych z produkcją czy budownictwem. Przed ich wyborem należy sprawdzić ich odporność na ścieranie i działanie środków chemicznych. Spełniające wszystkie rygorystyczne wymagania rękawice ochronne będą opatrzone stosownymi certyfikatami jakości.

Jeśli szukasz rękawic ochronnych wysokiej jakości oraz porad w doborze odpowiednich dla siebie lub swojego pracownika rękawic przeznaczonych do pracy na danym stanowisku, odwiedź stronę: https://avacore.pl/rekawice-ochronne - specjaliści pomogą Ci zadbać o ochronę zdrowia pracowników, a wyspecjalizowana hurtownia może stać się miejscem, w którym zaopatrzysz firmę we wszelkiego rodzaju artykuły bhp stanowiące środki ochrony indywidualnej.