Blog

Szkolenia z zakresu BHP a RODO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 6 wyjaśnia w jakich przypadkach przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.

W odniesieniu do realizacji przez pracodawcę obowiązku szkoleń w zakresie BHP należy zaznaczyć, że w myśl artykułu 6, pkt 1c  Rozporządzenia… zgoda pracownika na przetwarzanie danych nie jest potrzebna, jeżeli przetwarzania danych osobowych będzie stanowiło wypełnianie obowiązku prawnego.