Blog

Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców

Pracodawcy na szkoleniu BHP

Obowiązek odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy nie tylko pracowników ale również pracodawców. Pracodawca, jako osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić życie i zdrowie swoich pracowników. Szczegółowo obowiązki te zostały określone w artykule 207 kodeksu pracy oraz w artykule 94 kodeksu pracy.

Wymagania odbywania szkoleń BHP wśród pracodawców

Chcąc sprostać wymaganiom prawnym wynikającym z artykułu 2373 §21 kodeksu pracy pracodawca powinien odbywać (powtarzane okresowo) szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wynikającym z ciążących na nim obowiązków. Pierwsze takie szkolenie pracodawca powinien odbyć w okresie do 6 miesięcy od objęcia funkcji.

Formy szkoleń dla pracodawców

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców prowadzone jest w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i co najmniej raz na 5 lat powinno być powtarzane.

Pracodawca może też odbyć szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli takie zadania wykonuje. A może je wykonywać wówczas, gdy zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą w zakresie szkoleń BHP.