Wymagania BHP dotyczące pracy przy komputerze

Wymagania BHP dotyczące pracy przy komputerze

Wymagania BHP dotyczące pracy przy komputerze

Przepisy BHP dość jednoznacznie regulują warunki pracy i bezpieczeństwa osób zatrudnianych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Często jednak zdarza się, że przepisy te są przestrzegane ściśle w zakładach produkcyjnych, gdzie pracodawcy wymagają noszenia odzieży ochronnej czy kasków. Wielu z nich zapomina o pracownikach biurowych, tymczasem w przypadku tych ostatnich uszczerbek na zdrowiu może spowodować wykonywanie pracy przy komputerze.

Przepisy BHP, a praca biurowa

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest przestrzeganie przepisów BHP bez względu na charakter pracy wykonywanej przez osoby zatrudnione w jego zakładzie. Podstawą tych przepisów jest zorganizowanie stanowiska pracy w odpowiedni sposób. Dziś żadna firma, niezależnie od branży w jakiej działa, nie może obyć się bez komputera, dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób przepisy BHP regulują pracę na stanowiskach biurowych. Zgodnie z obowiązującym prawem pracownicy (w tym również praktykanci i stażyści) mogą korzystać z komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc minimum 4 godziny dziennie. Zgodnie z tymi zasadami osoby zatrudnione na stanowisku wymagającym korzystania z komputera ponad 4 godziny dziennie mają prawo do pięciominutowej przerwy przypadającej na każdą godzinę pracy albo chwilową zmianę rodzaju wykonywanych obowiązków. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek pokryć koszt zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika zatrudnionego do pracy biurowej, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Przerwy dla pracowników pracujących przy komputerze

Praca przed komputerem wbrew pozorom bywa męcząca, ponieważ obciąża wzrok i kręgosłup. Dlatego też pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania pracy w taki sposób, aby każda z zatrudnionych przez niego osób po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze mogła zmienić rodzaj pracy na nie obciążającą wzroku lub wymagającą zmiany pozycji ciała. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca musi zezwolić na co najmniej pięciominutową przerwę przypadającą na każdą godzinę spędzoną przed monitorem komputera, która wliczana jest do czasu pracy i normalnie płatna.

Okulary korygujące dla pracowników pracujących przy komputerze

Oprócz zapewnienia pracownikom zatrudnionym do pracy przy komputerze odpowiednio długich przerw, pracodawca musi też pokryć koszty okularów korygujących wzrok – obowiązek ten regulują przepisy BHP. Podstawą opłacenia przez pracodawcę tego zakupu są badania okulistyczne potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy. Konieczność nabycia dla pracownika okularów korygujących wzrok weryfikowana jest podczas badań lekarza pracy, na które pracodawca może wysłać osobę już przez niego zatrudnioną lub ubiegającą się o etat w firmie.

Wysokość kwoty, jaka ma pokryć koszt zakupu okularów, ustala sam pracodawca w wewnętrznych przepisach funkcjonowania zakładu pracy. Trzeba jednak pamiętać, aby suma ta pozwalała na zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.