Blog

Czy jest możliwe przeprowadzenie szkolenia BHP przez internet?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Jest to zagadnienie, do którego odnosi się wiele przepisów polskiego prawa pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest przez prawo do tego, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne warunki pracy, a także do przeszkolenia ich w tym zakresie. Odpowiednie szkolenie BHP musi przejść każdy pracowni — bez względu na zajmowane stanowisko. Czy możliwe jest przeprowadzenie ich w formie zdalnej, czyli przez internet? Czy i kiedy jest to zgodne z prawem? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

Szkolenia BHP przez internet

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych BHP przez internet. Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) w czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego taka forma kształcenia jest wręcz wskazana. Prawo dopuszcza więc możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jest jednak pewien wyjątek i dotyczy on instruktażu stanowiskowego. Stacjonarne szkolenia powinny być przeprowadzone w przypadku:

  • pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występuje szczególne ryzyko narażenia na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracowników przenoszonych na stanowisko robotnicze lub na stanowisko, na którym występuje ryzyko działania czynników niebezpiecznych,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodów i studentów odbywających praktyki studenckie.

Warto przy tym dodać, że wstępne i okresowe szkolenia BHP online cieszyły się zainteresowaniem jeszcze zanim mieliśmy do czynienia ze stanem epidemii. Obecnie jest to jedno z bezpieczniejszych sposobów na dzielenie się wiedzą z zakresu BHP. Nasza firma zapewnia zdalny dostęp do różnych kursów online, skierowanych m.in. do pracowników inżynieryjno-technicznych, przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników biurowych. Wszystkie szkolenia znajdujące się na naszej platformie zawierają aktualne przepisy i najnowsze zalecenia, a wiedza przekazywana jest w sposób przystępny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń BHP online.