Blog

Jak tworzone są procedury i instrukcje BHP?

Przestrzeganie zasad BHP pozwala na zachowanie bezpieczeństwa w określonym przedsiębiorstwie. Warto pamiętać, że pracodawca musi zadbać nie tylko o to, aby zatrudnieni przeszli przez określone szkolenia związane z tym zagadnieniem, lecz także umożliwić im dostęp do opracowanych procedur oraz instrukcji dotyczących zasad BHP. Kto powinien je stworzyć? Jakie informacje muszą zawierać?

Procedury BHP — jakie informacje w nich znajdziemy?

Procedury BHP to sposoby działania w danej sytuacji. To dokumenty zawierające wymagania, które powinny zostać spełnione przez osoby pracujące na danym stanowisku przed oraz w trakcie wykonywania obowiązków. Przykładami takich pism są: procedura magazynowania czy też procedura w zakresie szkoleń BHP. Z kolei instrukcją nazywamy bardziej szczegółowy opis procedury, czyli sposób przeprowadzania procesu. Każda instrukcja powinna wskazywać, jakie czynności należy wykonać po zakończeniu pracy, a także co zrobić w sytuacji, w której pojawia się zagrożenie.

W instrukcjach BHP każdy z pracowników powinien móc znaleźć dane dotyczące obsługi maszyn wykorzystywanych w danej firmie oraz innych tego rodzaju urządzeń, a także informacje o procesach technologicznych przeprowadzanych w danym zakładzie. Ważne jest również opisanie zasad pierwszej pomocy oraz tego, w jaki sposób zatrudnieni powinni postępować z niebezpiecznymi substancjami. Warto zaznaczyć, że dokument powinien zostać napisany przystępnym językiem, aby był zrozumiały dla każdego pracownika.

Kto powinien zadbać o stworzenie instrukcji BHP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to pracodawca odpowiada za udostępnienie pracownikom instrukcji. Nie oznacza to jednak, że zatrudniający musi je samodzielnie opracowywać. To zadanie dobrze zlecić specjalistom, których zadaniem jest obsługa firm w zakresie BHP. Dzięki temu zyskamy pewność, że zostaną one właściwie stworzone i zapewnią pracownikom pożądane bezpieczeństwo.