Blog

Jak wygląda procedura postępowania powypadkowego?

Prawidłowe postępowanie w przypadku wypadku w pracy jest istotne m.in. ze względu na konieczność ustalenia okoliczności oraz przyczyn takiego zdarzenia i zapobiegania im w przyszłości. Jak w praktyce powinna wyglądać taka procedura oraz o czym bezwzględnie nie można zapominać?

Udzielenie pomocy poszkodowanym

Pierwszym i absolutnie najważniejszym etapem jest udzielenie pierwszej pomocy. Etap ten obejmuje także podjęcie działań minimalizujących zagrożenie, dlatego też konieczne jest wyłączenie urządzeń i maszyn oraz odcięcie zasilania.

Prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku

Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie danego miejsca tak, aby móc ustalić okoliczności oraz przyczyny wypadku przy pracy. Nie należy wprowadzać więc jakichkolwiek zmian jeśli chodzi o usytuowanie maszyn, chyba że w celu ratowania innych osób lub mienia. Konieczne jest także zawiadomienie o zdarzeniu inspektora pracy, w przeciwnym razie możliwe jest popełnienia przez przedsiębiorcę wykroczenia, za zaniechanie takiej czynności.

Powołanie zespołu powypadkowego

Ważnym etapem postępowania w przypadku takiej procedury jest też powołanie zespołu, który ustali przyczyny zdarzenia. W jego skład wchodzi m.in. pracownik służby bezpieczeństwa, ewentualnie pracodawca lub inny pracownik, któremu zostało powierzone takie zadanie.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Nie można zapominać dodatkowo o odpowiedniej dokumentacji, która dla poszkodowanych jest istotna ze względu na fakt, że stanowi podstawę do późniejszego uzyskania świadczenia odszkodowawczego. Co istotne, taki protokół należy przygotować w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od zdarzenia. Dodatkowo dokument zatwierdza pracodawca, na co ma maksymalnie 5 dni, od sporządzenia.

Dopełnienie wszystkich zasad związanych z postępowaniem powypadkowym może być trudne. Dlatego też w tym zakresie najlepiej skonsultować się z ekspertami do spraw BHP, którzy zadbają, aby dopełnić wszystkich wytycznych na które wskazują przepisy. W przeciwnym razie pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.