Blog

Jak wygląda szkolenie BHP metodą samokształcenia?

Metoda samokształcenia kierowanego została zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2004. Pozwala ona nie tylko na uzyskiwanie, ale również aktualizowanie oraz uzupełnianie zdobytej już wcześniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym dokładnie polega taka forma kształcenia oraz jak przebiega?

Jaką formę ma szkolenie BHP metodą samokształcenia?

Obecnie szkolenia polegające na samodzielnej nauce odbywają się przede wszystkim dzięki przesłaniu kursantowi materiałów opracowanych przez organizatora. Takie szkolenia BHP metodą samokształcenia przeprowadzamy również w ramach działalności naszego przedsiębiorstwa i zawsze zapewniamy uczestnikom możliwość konsultowania telefonicznego lub e-mailowego otrzymanych informacji. Dzięki temu kursant nie jest pozostawiony sam sobie i w razie jakichkolwiek wątpliwości może uzyskiwać odpowiedzi z wiarygodnego źródła.

Szkolenie BHP metodą samokształcenia a egzamin

Podobnie jak w przypadku zwykłego szkolenia BHP, także i to przeprowadzane metodą samokształcenia kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Jeśli zostanie on ukończony wynikiem pozytywnym, organizator przekazuje odpowiednie zaświadczenie.

Jakie są zalety samokształcenia w przypadku szkoleń BHP?

Jedną z największych zalet szkoleń prowadzonych w tej formie jest elastyczność nauki czyli to, że wiedzę można pozyskiwać w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze. Niższy jest też koszt realizacji, nie trzeba bowiem opłacać sali oraz wykładowcy.

Osoby obawiające się o brak kontaktu z wykładowcą także mogą być spokojne, bowiem w przypadku samokształcenia zagwarantowana jest możliwość dopytania o szczegóły specjalistów, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Kto może korzystać ze szkoleń BHP metodą samokształcenia?

Tego typu szkolenia są kierowane m.in. do:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,

  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,

  • pracowników służby bezpieczeństwa oraz higieny pracy,

  • pracowników działu administracji biurowej,

  • pracowników innych, aniżeli powyżej wymienione grupy, jeśli nie są oni narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

Jak widać szkolenie BHP metodą samokształcenia to dogodne rozwiązanie, głównie ze względu na oszczędność kosztów oraz czasu. Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem materiałów do takiego kursu, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.