Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe realizowane metodą samokształcenia kierowanego / oraz szkolenie wstępne dopuszczalne na podstawie przepisów obowiązujących podczas stanu epidemii

Szkolenie okresowe (także wstępne podczas epidemii) realizowane metodą samokształcenia kierowanego jest to forma szkolenia, w której pracownik samodzielnie uczy się z dostarczonych przez naszą firmę materiałów edukacyjnych. Przekazujemy Państwu informacje umożliwiające zdobycie lub uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia możecie kontaktować się z naszymi szkoleniowcami za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. Pracownicy BHP-Proper pomogą Wam zrozumieć poszczególne zagadnienia i odpowiedzą na wszelkie nurtujące pytania.

Oferujemy szkolenie w formie samokształcenia kierowanego dla:

  • pracodawców i kadry kierowniczej,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych.


Podczas stanu epidemii oferujemy także szkolenie wstępne dla wszystkich branż.

Egzamin po szkoleniu okresowym w formie samokształcenia

Kiedy zapoznacie się Państwo z przesłanymi materiałami, będziecie mogli przystąpić do egzaminu, który sprawdzi przyswojoną wiedzę. Test egzaminacyjny będzie się składać z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Po zaliczeniu egzaminu wystawimy certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Po opłaceniu wystawionej faktury przekazujemy zaświadczenia do firmy zlecającej szkolenie.
Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się