Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego

Szkolenie okresowe metodą samokształcenia kierowanego umożliwia uzyskanie, zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez opracowane materiały szkoleniowe, które przekazujemy drogą elektroniczną uczestnikom szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji telefonicznych lub mailowych z naszym wykładowcą.

Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami przeprowadzany jest testowy egzamin sprawdzający przyswojoną wiedzę, po zaliczeniu którego uczestnikom  wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Po opłaceniu wystawionej faktury przekazujemy zaświadczenia do firmy zlecającej szkolenie.

Szkolenie w formy samokształcenia organizujemy obecnie dla:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych.

Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się