Blog

Na czym polega outsourcing bhp?

Już od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika, na pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawa jest stosunkowo łatwa w mikroprzedsiębiorstwach, ale w większych zakładach wymogi są o wiele bardziej złożone. Jednak zamiast tworzenia osobnego stanowiska pracy dla eksperta BHP, duże firmy często korzystają z usług outsourcingu. Na czym on polega i jakie niesie za sobą korzyści?

 

Czym jest outsourcing i co oznacza w kontekście BHP?

Outsourcing to anglojęzyczne pojęcie w praktyce oznaczające zlecenie zadań, które mogłyby być wykonywane w firmie, zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom. Pozwala to m.in. na skupienie się na bazowej działalności przedsiębiorstwa i usprawnienie niektórych procesów, choć praktycy zarządzania wskazują, że nie zawsze jest to dobry wybór. Niewątpliwie jednak outsourcing BHP należy do tych działów, których przekazanie okazuje się wygodne. Dlaczego? Główną zaletą jest to, że tworzenie osobnego stanowiska dla osoby zajmującej się tylko bezpieczeństwem i higieną pracy jest nieopłacalne i nieracjonalne, głównie ze względu na fakt, że usługi te nie są niezbędne w pełnym wymiarze czasu. Wówczas najlepszym wyborem jest nadzór i doradztwo BHP, które oferujemy również w ramach naszej działalności. Zlecanie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie to także gwarancja, że dysponuje ona najbardziej aktualną wiedzą w tej dziedzinie, a tym samym przedsiębiorstwo nie ryzykuje niespełniania świeżo wprowadzonych norm.   

Zakres outsourcingu BHP

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z tego rodzaju usług okazjonalnie (przy szkoleniach okresowych), a także stale. W drugim przypadku, najczęściej zewnętrzna firma dokonuje takich zadań jak:

  • audyty BHP,
  • tworzenie procedur i instrukcji dla pracowników,
  • przeprowadzanie analizy oraz oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach,
  • kompletowanie zgodnych z przepisami środków ochrony dla pracowników,
  • tworzenie dokumentacji powypadkowej i analizowanie przyczyn ich wystąpienia,
  • tworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Outsourcing BHP to jeden z tych obszarów, których zlecanie jest dla firmy nie tylko opłacalne, ale także gwarantuje korzyści w postaci dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy w tym zakresie.