Blog

Ochrona wzroku w miejscu pracy - co warto wiedzieć?

 

Większość ludzi spędza w pracy znaczną część każdego dnia. To dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy. Niezwykle istotne są czynniki wpływające na ich zdrowie. Ze środowiska pracy powinny być eliminowane wszystkie elementy, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm, a jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować pracownikom odpowiednie zabezpieczenie. Dzięki temu praca będzie mogła przebiegać sprawnie, a pracownicy będą właściwie chronieni.

Praca na różnych stanowiskach wymaga specjalnej troski o narząd wzroku, który jest bardzo wrażliwy i często bywa narażony na różnorodne uszkodzenia albo choroby ze względu na specyfikę wykonywanych zadań. Ochrona oczu jest więc bardzo ważna zarówno przy wykonywaniu pracy biurowej, jak i podczas spawania, obróbki drewna czy metali. Jak należy dbać o oczy w miejscu pracy, aby mogły być zdrowe przez długie lata?

Jak chronić wzrok pracowników w biurze?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia oświetlenia dziennego w pomieszczeniach stałej pracy, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji. Jeżeli stanowisko pracy jest nieodpowiednio oświetlone, może dojść do zaburzeń widzenia. Nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy może prowadzić do zmęczenia, pogorszenia ostrości widzenia lub uszkodzenia narządu wzroku, a w konsekwencji do spadku sprawności widzenia i działania oraz zwiększenia ryzyka popełnienia błędu lub wypadku. Prawidłowe oświetlenie pozwala lepiej się skoncentrować i nie przemęczać oczu. 

Najkorzystniejsze dla oczu jest światło dzienne, ponieważ promienie słoneczne są przyjazne dla wzroku i pobudzają organizm do aktywności. Polska Norma z grudnia 2012 roku PN-EN 12464-1 dokładnie określa, jakie warunki świetlne muszą zostać spełnione w miejscu pracy, aby mogła ona przebiegać bezpiecznie i higienicznie. Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić przynajmniej 1:8, czyli 1m2 okna na 8m2 podłogi, żeby pracownicy mieli zapewnioną wystarczającą ilość światła dziennego. Pracodawca jest także zobligowany do zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniego oświetlenia elektrycznego, którego poziom natężenia powinien być uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy. Oświetlenie ogólne można w miarę potrzeby uzupełnić o miejscowe, które doświetli biurko do pracy oraz klawiaturę komputera.

Jak chronić wzrok pracowników przed uszkodzeniami mechanicznymi?

Problemy ze wzrokiem w pracy pojawiają się nie tylko w przypadku wykonywania biurowej pracy przy komputerze. Bardzo często powstają w wyniku uszkodzeń mechanicznych. W wielu zawodach istnieje ryzyko, że jakiś drobny element dostanie się bezpośrednio do oka albo że dojdzie do urazu narządu wzroku na skutek: ekspozycji na promieniowanie optyczne, działania pyłów i gazów, rozbryzgów cieczy lub odprysków stopionych metali. Narażeni są szczególnie pracownicy z sektora metalurgicznego, budowlanego i drzewnego, których pracodawcy muszą wyposażyć w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, do których zaliczane są środki ochrony oczu i twarzy. Są to np.: okulary ochronne, gogle ochronne, osłony twarzy oraz specjalistyczne osłony spawalnicze.

Czym charakteryzują się środki ochrony oczu i twarzy?

Środki ochrony oczu i twarzy są przeznaczone do zabezpieczania wrażliwego narządu wzroku pracowników wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko jego uszkodzenia. Ich zadaniem jest ochrona oczu i twarzy przed uderzeniami, promieniowaniem optycznym, oddziaływaniem pyłów i gazów, kropli i rozbryzgów cieczy, a także stopionych metali i gorących ciał stałych.

Okulary ochronne dostępne są w wersji z bocznymi osłonami lub bez osłon. Ich soczewki wykonane są ze szkła odpornego na potłuczenie lub z tworzywa sztucznego. Modele bez specjalnych filtrów służą jako ochrona przed odpryskami różnych materiałów, a szkła z filtrami ochronnymi mogą chronić przed promieniowaniem. Powinny mieć specjalne osłonki, które zabezpieczają oczy przed dostaniem się niebezpiecznych odprysków czy rozbryzgów od strony czoła.

Gogle ochronne ściślej obejmują twarz w okolicy oczu użytkownika, dzięki mocowaniu przy pomocy gumki. Ich szczególne właściwości zabezpieczają przed zaparowaniem szkieł, a modele z systemem wentylacji zabezpieczają przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi. To doskonała forma ochrony wzroku pracowników, którzy narażeni są na oddziaływanie czynników biologicznych. Gogle skutecznie zabezpieczają oczy przed niebezpiecznymi odpryskami, rozbryzgami i uderzeniami.