Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiednie oświetlenie jest czynnikiem mającym olbrzymi wpływ na jakość pracy i komfort widzenia pracowników.

Zapewnienie właściwego natężenia i równomierności oświetlenia jest jednym z podstawowych obowiązków ciążącym na pracodawcy. Wychodząc naprzeciw wymogom prawnym i w trosce o Państwa pracowników firma BHP-Proper oferuje pomoc w doborze źródeł światła oraz profesjonalny pomiar natężenia oświetlenia. Pomiary wykonujemy w oparciu o wytyczne zawarte w Polskiej Normie z grudnia 2012 roku PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach .

Budynki, w których zorganizowano pomieszczenia pracy muszą spełniać szereg wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, zarówno naturalnego (światło dzienne) jak i sztucznego (światło elektryczne). Głównym źródłem światła w pomieszczeniu pracy powinno być światło dzienne, gdzie stosunek powierzchni okien, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (1 m² okna na 8 m² podłogi). Szyby w oknach powinny być czyste i przepuszczać dostateczną ilość światła. Niezależnie od oświetlenia dziennego pracodawca zobowiązany jest zapewnić oświetlenie elektryczne zgodne z PN. Poziom natężenia oświetlenia elektrycznego uzależniony jest w głównej mierze od rodzaju wykonywanej pracy.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wartości poziomu natężenia oświetlenia dla wybranych pomieszczeń pracy :

  • Archiwum – 200 lx
  • Biblioteka (obszar do czytania) – 500lx
  • Biuro (obsługa klawiatury, przetwarzanie danych) – 500 lx
  • Sala operacyjna – 1000lx
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się