Blog

Jakie zagadnienia omawiane są na szkoleniach bhp dla pracodawców?

BHP dla pracowników

Nie tylko pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców, również okresowo, co 5 lat. Jakie aspekty są poruszane na tego typu kursach?

Rodzaje szkoleń dla pracodawców

Osoby zatrudniające muszą przejść przed dwa rodzaje szkoleń. Pierwsze z nich dotyczy wszystkich pracodawców, a w jego ramach poznaje się obowiązki wynikające z BHP, w tym takie aspekty jak ochrona kobiet w ciąży, opieka zdrowotna nad podwładnymi oraz kontrolowanie warunków na terenie zakładu. Drugi typ szkolenia dotyczy tych osób, które dodatkowo pełnią funkcję służby BHP. Służba ta stanowi wyodrębnioną komórkę w firmie, która ma na celu m.in. zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę bezpieczeństwa w danej jednostce.

Zagadnienia poruszane na szkoleniach BHP dla pracodawców

Podczas kursów wykładowcy muszą skupić się na takich aspektach jak:

  • bieżące regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • identyfikowanie, analizowanie i ocenę zagrożeń związanych ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, powstałymi w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników,
  • kształtowanie bezpiecznych warunków pracy,
  • zarządzenie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • profilaktykę chorób zawodowych oraz analizę przyczyn wypadków powstałych przy pracy,
  • kształtowanie wśród pracowników bezpiecznych zachowań,
  • reguły postępowania w przypadku zagrożeń takich jak pożary oraz awarie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy dla poszkodowanych,
  • negatywne ekonomiczne skutki zapewnienia nieprawidłowych warunków pracy przez pracodawcę (umotywowanie dla poprawy warunków),
  • problemy związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.

Jak widać w trakcie szkolenia BHP dla pracodawców, udzielane są im informacje stanowiące kompendium wiedzy mające pomóc zorganizować takie warunki, w których pracownicy będą bezpieczni oraz w których zminimalizowane zostanie ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Poza tego typu szkoleniami nasze przedsiębiorstwo oferuje również obsługę BHP dla firm w zakresie audytów, systemów zarządzania oraz wdrażania procedur bezpieczeństwa.