Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i przeprowadzania ewakuacji zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Oferowane przez nas szkolenie przygotuje Państwa współpracowników do właściwego reagowania podczas pożaru, uświadomi ich, jak powstają pożary w miejscach pracy oraz co należy robić, by uniknąć tego typu niebezpiecznych sytuacji.

Program szkolenia obejmuje informacje o:

  • organizacji ochrony przeciwpożarowej w firmie,
  • potencjalnych źródłach zagrożeń pożarowych,
  • przyczynach rozprzestrzeniania się ognia,
  • zasadach ewakuacji ludzi i mienia,
  • sposobach zapobiegania pożarom,
  • właściwym postępowaniu podczas pożaru,
  • zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.


Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych.

Lepsze przygotowanie pracowników to większe bezpieczeństwo

Odpowiednie przeszkolenie zwiększy świadomość Państwa pracowników, co przyczyni się do tego, że będą oni w stanie szybciej i bezpieczniej działać podczas pożaru. Znajomość procedur pozwoli im prawidłowo przeprowadzić ewakuację oraz zabezpieczyć newralgiczny sprzęt przed działaniem ognia. Warto pamiętać, że organizowanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Kiedy pracodawca powinien organizować szkolenia z PPOŻ?

Szkolenie przeciwpożarowe powinno być częścią podstawowego szkolenia wstępnego organizowanego dla nowych pracowników. Ponadto, jeśli wyznaczyliście Państwo osoby do wykonywania działań przeciwpożarowych, warto zadbać o to, by ich wiedza była regularnie aktualizowana. Zalecamy cykliczne odświeżanie wiedzy zawartej w szkoleniu, gdyż to pozwoli przyswoić i – co najważniejsze – utrwalić najważniejsze informacje.

 

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się