Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie dedykowane dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji zgodnie z wymogami Kp.

Świadomość pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej w znacznym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia każdej firmy. Proponowane szkolenie przygotuje Państwa pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach pożaru, a także dostarczy wiedzy na temat przyczyn powstawania pożarów oraz sposobów ich unikania.

Zgodnie z art. 209¹§1 pkt 2 lit. b. kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Program szkolenia obejmuje:

  • organizacja ochrony przeciwpożarowej w firmie,
  • potencjalne źródła zagrożeń pożarowych,
  • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • zapobieganie pożarom – sposoby unikania,
  • instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich grup zawodowych.

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się