Blog

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych po zmianach w kodeksie pracy od dnia 1.01.2019 r.

szkolenie bhp

1.01.2019 r. zaszły zmiany dotyczące zasad odbywania szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Znowelizowane przepisy pozwalają na rezygnację ze szkoleń okresowych w ściśle określonych przypadkach. Jak dokładnie prezentują się zmiany? Szczegóły w artykule.

Szkolenia BHP w myśl przepisów

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń z zakresu BHP. Są to szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne to de facto dwa rodzaje szkoleń: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenia te należy przeprowadzić w formie instruktażu przed dopuszczeniem pracownika do pracy. W tym miejscu należy nadmienić, że nowelizacja kodeksu pracy obowiązująca od 1 stycznia br.
w zakresie tych szkoleń nie wprowadziła żadnych zmian.

Natomiast szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

  • raz w roku na stanowiskach pracy, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
  • raz na 3 lata na stanowiskach robotniczych,
  • raz na 5 lat dla pracodawców i na stanowiskach kierowniczych, dla stanowisk inżynieryjno-technicznych (m.in. projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji) oraz dla pracowników służby BHP,
  • raz na 6 lat na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz innych nie wymienionych powyżej, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Należy jednak zauważyć, że pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno się odbyć do 6 miesięcy od momentu objęcia funkcji pracodawcy lub stanowiska kierowniczego, natomiast dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach takie szkolenie powinno odbyć się do 12 miesięcy od podjęcia pracy na stanowisku.

Powyższe przepisy pozostają bez zmian.

Rezygnacja ze szkoleń okresowych

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy pozwalają na rezygnację ze szkoleń okresowych BHP wyłącznie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Odstąpienie od tych szkoleń jest możliwe, gdy rodzaj prowadzonej działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Natomiast odstąpienie od szkoleń okresowych BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych,
nie będzie możliwe, gdy w ocenie ryzyka zawodowego zostanie określona konieczność ich przeprowadzania.

Warto również pamiętać, że w przypadku podniesienia kategorii ryzyka powyżej trzeciej lub ustaleniu w ocenie ryzyka konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych BHP, takie szkolenie należy prze

Natomiast odstąpienie od szkoleń okresowych BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych,
nie będzie możliwe, gdy w ocenie ryzyka zawodowego zostanie określona konieczność ich przeprowadzania.

Warto również pamiętać, że w przypadku podniesienia kategorii ryzyka powyżej trzeciej lub ustaleniu w ocenie ryzyka konieczności przeprowadzania szkoleń okresowych BHP, takie szkolenie należy przeprowadzić w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zaistnienia takiego obowiązku.