menu

Szkolenia okresowe dla pracowników

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników

Zgodnie z Kp oraz Rozporządzeniem MGiP w sprawie szkoleń bhp prowadzimy szkolenia okresowe dla pracowników wszystkich grup zawodowych:

  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych – wyłącznie w formie stacjonarnego instruktażu na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe) lub organizowanych w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne). Zapewniamy atrakcyjną formę multimedialną szkoleń dopasowanych do grup zawodowych uczestników szkolenia,
  • dla pracowników administracyjno – biurowych oraz innych branżowych grup stanowisk (przedstawiciele handlowi/ medyczni, nauczyciele, lekarze, itp.) – w formie stacjonarnego seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – w formie stacjonarnego kursu lub samokształcenia kierowanego,
  • dla pracowników inżynieryjno – technicznych – w formie stacjonarnego kursu lub samokształcenia kierowanego

Czy wiesz, że: Częstotliwość szkoleń okresowych w zakresie bhp zależy od zajmowanego stanowiska:

  • pracodawcy, stanowiska kierownicze i inżynieryjno-techniczne – co 5 lat,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni branżowi – co 6 lat,
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych – co 3 lata (a przy pracach szczególnie niebezpiecznych – co roku),
  • pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia, za wyjątkiem pracodawców i stanowisk kierowniczych, dla których szkolenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od objęcia tej funkcji.
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się