Szkolenia wstępne dla pracowników

Szkolenia wstępne BHP

Kodeks pracy oraz Rozporządzenie MGiP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia nowym pracownikom szkoleń wstępnych BHP. Dbamy o to, aby dla ich uczestników był to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim ważne doświadczenie, stanowiące ważny zasób w pracy zawodowej. .Jeśli chcą Państwo upewnić się, że Wasi współpracownicy zostaną przeszkoleni w praktyczny sposób: na podstawie aktualnych przepisów oraz obrazowych przykładów, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zatrudniamy profesjonalistów, którzy mają nie tylko rozległą wiedzę, ale również wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi eksperci prowadzą kursy dla specjalistów z różnych branż. To sprawia, że warto skorzystać z usług BHP-Proper!

Warto podkreślić, że wstępne szkolenia BHP to nie tylko formalność, której trzeba dopełnić, by nie złamać przepisów. Takie kursy mają przede wszystkim wymiar praktyczny i mogą nieść dużą korzyść dla pracowników, jeśli oczywiście zostaną przeprowadzone w sposób rzetelny i profesjonalny. Nawet podczas pracy biurowej osoby zatrudnione mogą spotkać się z różnego typu zagrożeniami. Najbardziej niebezpiecznym z nich jest pożar, dlatego uzupełnieniem wstępnego szkolenia BHP powinno być także szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wstępne szkolenia BHP to jednak nie tylko zestaw informacji na temat tego, jak reagować w sytuacjach zagrożenia czy wypadku przy pracy. To także kompleksowa wiedza na temat tego, jak powinno zostać wyposażone stanowisko pracy i jak dbać o dobre praktyki podczas wykonywania obowiązków, by nie narazić się na różnego typu dolegliwości zdrowotne.

Szkolenie wstępne BHP dla nowo zatrudnionych osób

Na szkolenie wstępne BHP, które powinno mieć miejsce przed rozpoczęciem pracy przez nowo zatrudnione osoby, składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Drugi rodzaj instruktażu przeprowadza osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem na danym stanowisku pracy oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Jest nią zazwyczaj pracodawca lub wyznaczony przez niego kierownik. Instruktaż ogólny można zlecić placówce zewnętrznej i jest to bardzo korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy firma nie zatrudnia własnego specjalisty BHP. Warto podkreślić, że obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wstępnym dotyczy także studentów odbywających praktyki oraz uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Szkolenia wstępne BHP są przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych i są dostępne w czterech wersjach. Oferujemy:

  • stacjonarny instruktaż ogólny na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe),

  • zajęcia organizowane w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne),

  • instruktaż w formie multimedialnej, czyli szkolenie wstępne BHP online,

  • instruktaż w formie samokształcenia kierowanego z przesłaniem materiałów szkoleniowych.

Kładziemy duży nacisk na aspekt praktyczny – nasze szkolenia nie są kompendiami suchej wiedzy, którą można znaleźć w sieci czy w książkach. Chcemy, aby prowadzone przez nas kursy dawały wymierne korzyści osobom biorącym w nich udział, dlatego podchodzimy do nich w sposób rzetelny, profesjonalny, ale też kreatywny. Dokładamy wszelkich starań, by nasze szkolenia były nie tylko fachowe, ale również atrakcyjne, wygodne i przede wszystkim bezpieczne dla uczestników. Dlatego w dobie pandemii proponujemy odbycie instruktażu ogólnego w formie multimedialnej poprzez naszą platformę e-learningową lub w wariancie samokształcenia kierowanego (poprzez przesłanie materiałów szkoleniowych). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Znacznie więcej niż szkolenia wstępne

BHP-Proper zapewni Państwa firmie wsparcie w zakresie programu i realizacji instruktaży stanowiskowych BHP dla zatrudnianych pracowników. Instruktaż stanowiskowy jest niezbędny na stanowiskach robotniczych oraz takich, które wiążą się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Podlegają mu m.in. pracownicy przenoszeni do pracy na takich stanowiskach. Obowiązek jego przeprowadzenia występuje także w sytuacjach zmian warunków technologiczno-organizacyjnych pracy. Należą do nich m.in. zmiany procesów technologicznych i organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie nowych lub dokonanie zmiany stosowanych narzędzi i maszyn, a także włączenie do użytku substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Szkolenie wstępne i okresowe BHP

Mamy na uwadze kompleksowe wsparcie naszych Klientów, dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo szkolenie wstępne i okresowe BHP. Szkolenie wstępne jest ważne przez 6 miesięcy dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, zaś dla pozostałych pracowników jego ważność mija po upływie roku. Pracownik potwierdza, że je odbył, na piśmie – w karcie szkolenia wstępnego, dołączanej potem do jego akt osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą oraz nawiązania z nami współpracy także w innych obszarach naszej działalności. Oferujemy nie tylko okresowe szkolenia BHP, ale też m.in. szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.  Wszystkie przeprowadzane przez nas kursy BHP są dostosowane do specyfiki zawodowej uczestników, dzięki czemu w pełni odpowiadamy na potrzeby naszych klientów.

Mają Państwo pytania dotyczące oferty? Zachęcamy do kontaktu z nami! SKONTAKTUJ SIĘ

Mają Państwo pytania dotyczące oferty? Zachęcamy do kontaktu z nami! Skontaktuj się