menu

Szkolenia wstępne dla pracowników

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem MGiP w sprawie szkoleń bhp prowadzimy szkolenia wstępne dla zatrudnianych pracowników wszystkich grup zawodowych w formie stacjonarnego instruktażu ogólnego na terenie Państwa firmy (szkolenie grupowe) lub organizowanych w naszej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne).

Zapraszamy na szkolenie wstępne w każdy poniedziałek o godz. 9:00 po wcześniejszym zgłoszeniu.  Zapisz się!

Zapewniamy atrakcyjną multimedialną formę szkoleń dostosowanych do specyfiki zawodowej uczestników szkolenia oraz wsparcie firmy w zakresie programu i realizacji instruktaży stanowiskowych bhp dla zatrudnianych pracowników.

Czy wiesz, że: Szkolenie wstępne w zakresie bhp:

  • powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy i dlatego powinno się rozpocząć w pierwszym dniu jego zatrudnienia,
  • jest obowiązkowe także dla praktykantów i stażystów,
  • obejmuje także instruktaż stanowiskowy przeprowadzany przez pracodawcę lub przełożonego na konkretnym stanowisku pracy.
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się