Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy

Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy

Zdarzenie traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy.

1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy odbywa się tak jak w podczas wypadku przy pracy.

Podstawa prawna.

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1332 z późn. zm.).

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się