Jaka jest różnica pomiędzy wstępnymi, a okresowymi szkoleniami BHP?

Jaka jest różnica pomiędzy wstępnymi, a okresowymi szkoleniami BHP?

Jaka jest różnica pomiędzy wstępnymi, a okresowymi szkoleniami BHP?

Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe to pojęcia nierzadko mylone. Zdarza się, że pracownicy i pracodawcy nie do końca wiedzą, czy są one obowiązkowe i kiedy należy przeprowadzić każde z nich. Poniższy artykuł może wyjaśnić te kwestie i rozwiać nieco wątpliwości.

Szkolenia BHP wstępne

Wstępne szkolenia BHP są obowiązkowym kursem dla wszystkich nowo zatrudnionych na konkretnym stanowisku osób. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, obowiązek przeprowadzenia tego szkolenia spoczywa na pracodawcy. Pracownik przed podjęciem swoich obowiązków bezwzględnie musi poznać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na obejmowanym stanowisku. Wstępne szkolenie BHP powinno zawierać instruktaż środowiskowy i ogólny, a sam kurs nie może trwać krócej niż 90 minut. Nie ma też możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku uczestnictwa w tym szkoleniu.

Szkolenie BHP okresowe

Okresowe szkolenia BHP są prowadzone już w trakcie zatrudnienia pracownika, a ich głównym celem jest uporządkowanie posiadanej przez osobę odbywającą kurs wiedzy i uzupełnienie jej o nowe przepisy. W przeciwieństwie do szkolenia wstępnego, z okresowego kursu BHP pracownik może zostać zwolniony. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy zatrudniony może przedstawić aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia u poprzedniego pracodawcy, albo na podobnym stanowisku w okresie 6 lub 12 miesięcy. Okresowe szkolenia BHP mogą przybierać różną formę – kursu, samokształcenia kierowanego lub seminarium.