Ocena ryzyka – informacje ogólne

Ocena ryzyka zawodowego- informacje ogólne

Jeżeli nie posiadacie Państwo wystarczających umiejętności i czasu  na opracowanie Ocen Ryzyka Zawodowego na stanowiskach w swoim zakładzie pracy to dobrze trafiliście.

Nasza firma za Was dokona analizy wykonywanych prac oraz zagrożeń występujących na każdym stanowisku, a następnie sporządzi i udokumentuje profesjonalną ocenę ryzyka zawodowego w atrakcyjnych cenach i szybkim terminie realizacji. Naszym najważniejszym celem jest zadowolenie klienta .

Zespół ekspertów BHP Proper zapewni, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z wykonywanych przez Nas usług.

Proszę wziąć pod uwagę, że fachowo przeprowadzona Ocena Ryzyka Zawodowego znacząco zmniejsza ilość wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i sytuacji niebezpiecznych, co gwarantuje unikanie kosztów związanych z wypadkami pracowników.
Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy w zależności od wymagań klienta metodą wg Polskiej Normie PN-N-18002:2011, metodą Risk Score lub metodą PHA.

Nasze oceny wielokrotnie były kontrolowane przez PIP, bez żadnych zastrzeżeń!

Co to w ogóle jest ryzyko zawodowe?

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Jakie korzyści ma pracodawca z rzetelnie dokonanej oceny ryzyka zawodowego?

  • BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych
  • zmniejszenie wypadków przy pracy i sytuacji niebezpiecznych poprzez identyfikację zagrożeń i wdrożenie środków zapobiegawczych
  • świadomość pracowników dot. występujących zagrożeń na ich stanowiskach pracy, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się