Ocena ryzyka dla zadania / IBWR

Ocena ryzyka dla zadania / IBWR

 Dokonanie profesjonalnej Oceny Ryzyka dla Zadania jest jednym z najważniejszych obowiązków ciążących na pracodawcach chcących rozpocząć bezpieczną realizację inwestycji budowlanej.

Ocenę Ryzyka dla Zadania opracowujemy dla wszystkich przewidzianych prac na konkretnej budowie na podstawie wizji lokalnej terenu prac, konsultacji  z kierownictwem oraz z pracownikami produkcyjnymi, którzy będą wykonywać dane zadanie. Po przeprowadzonej Ocenie Ryzyka dla Zadania sporządzamy również Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

Ocena ryzyka dla zadania oraz instrukcja IBWR są to dokumenty BHP ściśle ze sobą powiązane.
Ocena Ryzyka dla Zadania powinna być załącznikiem, a zarazem integralną częścią każdego planu IBWR. Kierownictwo musi pamiętać o zapoznaniu z treścią tych dokumentów wszystkich pracowników wykonujących prace na inwestycji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w trakcie realizacji zadania (np.: zmiana sposobu wykonywania robót, używanie innych maszyn i narzędzi), które mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa, należy dokonać ponownej analizy oceny ryzyka oraz planu IBWR.

Gwarantujemy opracowanie powyższych dokumentów dla każdego rodzaju prac budowlanych w atrakcyjnych cenach i szybkim terminie realizacji!

Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się