Blog

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale Dziesiątym Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. To właśnie do jego zadań należy dopilnowanie wykonania niezbędnych czynności przed dopuszczeniem osób zatrudnionych do pracy.

testtttt 111