Blog

wypadek przy pracy

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy pozostaje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, czyli nieprzestrzeganie przez niego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W niektórych branżach jednak wyróżnia się także inne przyczyny wypadków. Zanim je poznamy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest wypadek przy pracy.

home office

Epidemia koronowirusa, z którą obecnie mierzy się cały świat, coraz częściej wymusza na pracodawcach i pracownikach konieczność pracy zdalnej, w przepisach nazywanej telepracą, potocznie Home Office. Jest to praca, wykonywana na podstawie umowy o pracę, jednak w innym miejscu, niż siedziba firmy. Wywiązywanie się z obowiązków, a także raportowanie efektów pracy w pracy zdalnej odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

BHP w czasie epidemii

Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dbania o higienę i bezpieczeństwo pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, a także o stan jego wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony indywidualnej. Po stronie pracodawcy leży także konieczność zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Epidemia koronowirusa wymaga jednak specjalnych, innych niż standardowe, rozwiązań w zakresie dbania o higienę i o bezpieczeństwo pracy. Sprawdź, jak zorganizować biuro, by ochronić pracowników przed COVID-19.

koronawirus

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) informujemy, że podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wszystkie szkolenia wstępne bhp przeprowadzamy w formie samokształcenia kierowanego (zdalnie - poczta elektroniczna/ online).

testtttt 111