Blog - Strona 9

zasady higieny przy zabiegach kosmetycznych

Wysoki poziom higieny to priorytet w każdym salonie kosmetycznym. Podczas zabiegów zarówno pracownicy, jak i klienci mają bezpośredni kontakt ze sobą nawzajem, a także występującymi w pomieszczeniu przedmiotami. Konieczne jest więc przestrzeganie zasad antyseptyki, aseptyki, przepisów BHP.

Szkolenie BHP

Przeprowadzanie szkoleń BHP to nieodzowna część prowadzenia działalności wielu firm. O tym, kto, z jakich, jak często szkoleń BHP powinien skorzystać, mówią wyraźnie przepisy prawa pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak często zatem organizować należy szkolenia BHP? Od czego zależy ich częstotliwość?

Oznaczanie dróg ewakuacyjnych

Obowiązek odpowiedniego oznakowania dróg ewakuacyjnych spoczywa na każdym właścicielu i zarządcy budynku. Podczas oznaczania dróg ewakuacyjnych należy wziąć pod uwagę, jakich informacji będą potrzebować osoby, które znajdą się w potencjalnym zagrożeniu.

Szkolenie przeciwpożarowe

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawca ma obowiązek zorganizowania w zakładzie pracy dwóch rodzajów szkoleń: szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkolenia PPOŻ, czyli przeciwpożarowego. Szkolenie przeciwpożarowe może albo zostać włączone w zakres szkolenia BHP, albo też może zostać przeprowadzone w ramach samodzielnego kursu. 

testtttt 111