Blog

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

Bhp przy ręcznych pracach

Pierwszego maja 2017 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Ochrona kobiet

Kobiety w ciąży i karmiące piersią zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP mogą skorzystać z przysługujących im przywilejów.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale Dziesiątym Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. To właśnie do jego zadań należy dopilnowanie wykonania niezbędnych czynności przed dopuszczeniem osób zatrudnionych do pracy.

testtttt 111