Blog

Kurs pierwszej pomocy

Wypadki zdarzają się w najmniej spodziewanym momencie – może to być uszkodzenie ciała w wyniku kolizji drogowej, zatrucie dymem podczas pożaru, zachłyśnięcie, zasłabnięcie, czy porażenie prądem.

Jak często powinny odbywać się szkolenia

Zorganizowanie szkoleń BHP dla pracowników to obowiązek pracodawcy. Zależnie od zajmowanego przez nich stanowiskach, kursy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone z różną częstotliwością i w odpowiedniej formie.

pracy przy komputerze

Przepisy BHP dość jednoznacznie regulują warunki pracy i bezpieczeństwa osób zatrudnianych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.

testtttt 111