Blog

szkolenia bhp

Cykliczne odbywanie szkoleń BHP to nie tylko gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także obowiązek określany przepisami prawa. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie oraz pokrycie ich kosztów. Celem szkolenia BHP jest przekazanie pracownikowi podstawowej wiedzy na temat metod zapobiegania sytuacjom zagrożenia oraz zapoznanie go z najważniejszymi czynnikami ryzyka.

Pracodawcy na szkoleniu BHP

Obowiązek odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy nie tylko pracowników ale również pracodawców. Pracodawca, jako osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest zobowiązany chronić życie i zdrowie swoich pracowników. Szczegółowo obowiązki te zostały określone w artykule 207 kodeksu pracy oraz w artykule 94 kodeksu pracy.

ikona zespół ekspertów BHP Proper

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w artykule 6 wyjaśnia w jakich przypadkach przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.

ikona zespół ekspertów BHP Proper: nadzór, doradztwo, szkolenia

W tematyce szkoleń z zakresu bhp nie należy zapominać o nowym rozporządzeniu sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Szczególnie prowadząc szkolenia bhp w zakładach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

testtttt 111