Blog

Ochrona kobiet

Kobiety w ciąży i karmiące piersią zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu BHP mogą skorzystać z przysługujących im przywilejów.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale Dziesiątym Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. To właśnie do jego zadań należy dopilnowanie wykonania niezbędnych czynności przed dopuszczeniem osób zatrudnionych do pracy.

testtttt 111