Blog - Strona 12

ikona zespół ekspertów BHP Proper: nadzór, doradztwo, szkolenia

W tematyce szkoleń z zakresu bhp nie należy zapominać o nowym rozporządzeniu sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Szczególnie prowadząc szkolenia bhp w zakładach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

mężczyzna ze szlifirerką w ochronnych rękawicach

Zabezpieczenie pracownika przed szkodliwymi substancjami czy zagrożeniami mechanicznymi jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Wynika to bezpośrednio z przepisów BHP nakładających obowiązek zastosowania właściwych elementów zabezpieczających. Elementy ŚOI mają za zadanie ograniczenie możliwości powstania wypadku przy pracy lub pojawienia się chorób zawodowych. O tychże mówi art. 2376§1.k.p., ale należy podkreślić, że są to rzeczy bezpośrednio przypisane danej osobie i określonym stanowiskom.

zdziwiony mężczyzna patrzący w laptopa

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności każdy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem musi przeprowadzić w swoim zakładzie pracy szkolenia BHP. Uchylanie się od tego obowiązku karane jest grzywną, dlatego warto wiedzieć co dokładnie należy do zadań pracodawcy w kwestii obowiązkowych szkoleń BHP i jakie konsekwencje grożą za ich lekceważenie.

darmowe materiały do pobrania

W artykule zamieściliśmy przydatne materiały do pobrania z dziedziny BHP.

testtttt 111