Blog

BHP dla pracowników

Nie tylko pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców, również okresowo, co 5 lat. Jakie aspekty są poruszane na tego typu kursach?

Zakres outsourcingu BHP

Już od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika, na pracodawcy spoczywa obowiązek przeszkolenia go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawa jest stosunkowo łatwa w mikroprzedsiębiorstwach, ale w większych zakładach wymogi są o wiele bardziej złożone. Jednak zamiast tworzenia osobnego stanowiska pracy dla eksperta BHP, duże firmy często korzystają z usług outsourcingu. Na czym on polega i jakie niesie za sobą korzyści?

szkolenie bhp

1.01.2019 r. zaszły zmiany dotyczące zasad odbywania szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Znowelizowane przepisy pozwalają na rezygnację ze szkoleń okresowych w ściśle określonych przypadkach. Jak dokładnie prezentują się zmiany? Szczegóły w artykule.

szkolenia bhp

Cykliczne odbywanie szkoleń BHP to nie tylko gwarancja zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także obowiązek określany przepisami prawa. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie oraz pokrycie ich kosztów. Celem szkolenia BHP jest przekazanie pracownikowi podstawowej wiedzy na temat metod zapobiegania sytuacjom zagrożenia oraz zapoznanie go z najważniejszymi czynnikami ryzyka.

testtttt 111