Blog - Strona 4

Wypadek w pracy

Nawet w najlepiej zabezpieczonym miejscu może dojść do wypadku. Aby zminimalizować jego skutki i szybko pomóc poszkodowanemu należy postępować zgodnie z określonymi zasadami BHP. Ważna jest szybka reakcja oraz zachowanie spokoju. Jak powinien zachować się pracodawca w zaistniałej sytuacji? Jak może nam pomóc zewnętrzna firma specjalizująca się w procedurach BHP?

wypadek podczas pracy

Pracownik może ulec dwóm rodzajom wypadków: pierwszy dotyczy tych mających miejsce podczas wykonywania określonych obowiązków, a drugi — drogi do albo z pracy. Pomimo tego, że dotyczą one osób zatrudnionych, wymagają nieco innego rozpatrywania, ponieważ są to zupełnie inne wydarzenia. Jakie różnice między nimi można wskazać?

wyjście awaryjne na klatce schodowej

Zadaniem sektora BHP jest kształtowanie takich warunków pracy, aby jej wykonywanie było jak najbezpieczniejsze dla pracownika. Dlatego dostosowuje się zasady i wymagania w zależności od powierzonych obowiązków. BHP powinno iść w parze z ergonomią. Na czym ona polega? Dlaczego pracodawcy powinni tworzyć tzw. ergonomiczne miejsca pracy?

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zastosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak trzeba przyznać, że nierzadko w przypadku małych i średnich firm tworzenie osobnego stanowiska pracy dla osoby odpowiedzialnej za te kwestie nie jest przedsięwzięciem opłacalnym. W związku z tym warto zdecydować się na outsourcing BHP. Na czym on polega, a także jakie ma plusy?

testtttt 111