Blog

szkolenie

Nieprzeprowadzenie obowiązkowego szkolenia BHP może mieć dla pracodawcy bolesne konsekwencje. Kara może wynieść od tysiąca do 30 tysięcy złotych, a w określonych sytuacjach jeszcze więcej, bo nawet 50 tysięcy złotych. Warto znać swoje obowiązki w tej materii. Zanim jednak rozważymy kwestie samego szkolenia, musimy najpierw poświęcić chwilę uwagi różnicom pomiędzy pracownikami a zleceniobiorcami, ponieważ „zatrudnienie na umowę zlecenie” to skrót myślowy.

szkolenie w dobie pandemii

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają kluczowe znaczenie w każdej branży. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz regularne szkolenie pracowników stałych w tzw. szkoleniach okresowych w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków. Mimo pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje i przyjmuje do pracy nowe osoby. Obostrzenia sanitarne nie zwalniają pracodawców z konieczności zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy oraz poinformowania ich o zasadach BHP. W kwestii formy szkoleń wprowadzono jednak zasadnicze zmiany, które zostały zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

zasady higieny przy zabiegach kosmetycznych

Wysoki poziom higieny to priorytet w każdym salonie kosmetycznym. Podczas zabiegów zarówno pracownicy, jak i klienci mają bezpośredni kontakt ze sobą nawzajem, a także występującymi w pomieszczeniu przedmiotami. Konieczne jest więc przestrzeganie zasad antyseptyki, aseptyki, przepisów BHP.

Szkolenie BHP

Przeprowadzanie szkoleń BHP to nieodzowna część prowadzenia działalności wielu firm. O tym, kto, z jakich, jak często szkoleń BHP powinien skorzystać, mówią wyraźnie przepisy prawa pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak często zatem organizować należy szkolenia BHP? Od czego zależy ich częstotliwość?

testtttt 111