Blog

kieliszek

Pracodawca ma pełne prawo oczekiwać od pracowników respektowania zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy oraz egzekwowania nakazu stawiania się do pracy wyłącznie w stanie trzeźwości. Jednak kwestia weryfikacji tego podczas rutynowych kontroli trzeźwości nie jest już tak oczywista i bywa dość kontrowersyjna. W jaki sposób regulują to zagadnienie przepisy prawa?

bhp

Lekceważenie zasad BHP w wielu przedsiębiorstwach stanowi niestety codzienność. Bo odzież ochronna taka niewygodna, jest za gorąco, kask przeszkadza, a poza tym – kiedy ostatni raz zdarzył się jakiś wypadek? Takie wytłumaczenia można usłyszeć raz za razem, aż w końcu wypadek jednak się zdarzy. Bo przecież w każdym miejscu pracy istnieją mniejsze lub większe zagrożenia. Nawet w biurze, a co dopiero, na przykład, na placach budowy, gdzie często zobaczyć można pracowników nie stosujących się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

wypadek

Prawidłowe postępowanie w przypadku wypadku w pracy jest istotne m.in. ze względu na konieczność ustalenia okoliczności oraz przyczyn takiego zdarzenia i zapobiegania im w przyszłości. Jak w praktyce powinna wyglądać taka procedura oraz o czym bezwzględnie nie można zapominać?

praca

Podejmowanie pracy na niektórych stanowiskach nierzadko wiąże się z chorobami zawodowymi. Według artykułu 2351 Kodeksu pracy należy przez nie rozumieć dolegliwość wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli można wskazać, z co najmniej wysokim prawdopodobieństwem, że pojawiła się ona u danej osoby przez działanie szkodliwych czynników dla zdrowia. Muszą one być obecne w danym środowisku pracy albo być związana bezpośrednio z wykonywaniem powierzonych obowiązków, co jest nazywane „narażeniem zawodowym”.

testtttt 111