Blog

BHP w czasie epidemii

Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dbania o higienę i bezpieczeństwo pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, a także o stan jego wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony indywidualnej. Po stronie pracodawcy leży także konieczność zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. Epidemia koronowirusa wymaga jednak specjalnych, innych niż standardowe, rozwiązań w zakresie dbania o higienę i o bezpieczeństwo pracy. Sprawdź, jak zorganizować biuro, by ochronić pracowników przed COVID-19.

koronawirus

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695) informujemy, że podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego wszystkie szkolenia wstępne bhp przeprowadzamy w formie samokształcenia kierowanego (zdalnie - poczta elektroniczna/ online).

 szkolenie BHP

Szkolenia BHP to obowiązkowy rodzaj kursu, który musi zostać zapewniony każdemu pracownikowi. Obowiązek ten należy do pracodawcy. Co więcej, poprowadzić go może tylko osoba z odpowiednimi kompetencjami. Czasami jednak wiedza prowadzącego nie gwarantuje powodzenia. Z tego artykułu dowiesz się, co jeszcze potrzebne jest, aby poprawnie, ale i ciekawie przeprowadzić szkolenie BHP.

BHP dla pracowników

Nie tylko pracownicy muszą przechodzić okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten dotyczy również pracodawców, również okresowo, co 5 lat. Jakie aspekty są poruszane na tego typu kursach?

testtttt 111