Blog

pracownicy na szkoleniu

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa. W związku z tym, we wszystkich przedsiębiorstwach organizowane są odpowiednie szkolenia BHP, które mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami, jakie mogą napotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Jakie rodzaje szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy się wyróżnia?

szkolenia bhp

Szkolenia BHP można podzielić na wstępne oraz okresowe. Zarówno jedne, jak i drugie zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca powinien przeprowadzić wśród swoich pracowników. Kiedy jednak powinny być one organizowane? Czy należy je powtarzać? Jak często? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące obowiązku organizacji szkoleń BHP w firmie.

szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Jest to zagadnienie, do którego odnosi się wiele przepisów polskiego prawa pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest przez prawo do tego, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne warunki pracy, a także do przeszkolenia ich w tym zakresie. Odpowiednie szkolenie BHP musi przejść każdy pracowni — bez względu na zajmowane stanowisko. Czy możliwe jest przeprowadzenie ich w formie zdalnej, czyli przez internet? Czy i kiedy jest to zgodne z prawem? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

zima

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na określonych stanowiskach. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy czynniki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to m.in. odpowiedniej temperatury podczas wykonywania obowiązków w budynkach.

testtttt 111