Blog - Strona 3

uśmiechnięty mężczyzna prowadzi szkolenie

Szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe są obowiązkowe. Wiele osób, które mają uczestniczyć w nim po raz pierwszy, nie wie jednak, czego dokładnie dotyczą te zajęcia. Warto jeszcze przed pójściem na nie sprawdzić, które tematy są poruszane podczas kursu oraz jakie wiadomości trzeba przyswoić przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków zawodowych. Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia BHP.

pracownicy na szkoleniu

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym osobom bezpieczeństwa. W związku z tym, we wszystkich przedsiębiorstwach organizowane są odpowiednie szkolenia BHP, które mają na celu zapoznanie pracowników z zagrożeniami, jakie mogą napotkać podczas wykonywania swoich obowiązków. Jakie rodzaje szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy się wyróżnia?

szkolenia bhp

Szkolenia BHP można podzielić na wstępne oraz okresowe. Zarówno jedne, jak i drugie zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca powinien przeprowadzić wśród swoich pracowników. Kiedy jednak powinny być one organizowane? Czy należy je powtarzać? Jak często? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące obowiązku organizacji szkoleń BHP w firmie.

szkolenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów, do których przestrzegania zobowiązany jest zarówno pracodawca, jak i pracownicy. Jest to zagadnienie, do którego odnosi się wiele przepisów polskiego prawa pracy. Każdy pracodawca zobligowany jest przez prawo do tego, aby zapewnić zatrudnionym osobom bezpieczne warunki pracy, a także do przeszkolenia ich w tym zakresie. Odpowiednie szkolenie BHP musi przejść każdy pracowni — bez względu na zajmowane stanowisko. Czy możliwe jest przeprowadzenie ich w formie zdalnej, czyli przez internet? Czy i kiedy jest to zgodne z prawem? Dowiesz się w dalszej części naszego wpisu.

testtttt 111