Blog

okulary ochronne

 

Większość ludzi spędza w pracy znaczną część każdego dnia. To dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie pracownikom optymalnych warunków pracy. Niezwykle istotne są czynniki wpływające na ich zdrowie. Ze środowiska pracy powinny być eliminowane wszystkie elementy, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzki organizm, a jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować pracownikom odpowiednie zabezpieczenie. Dzięki temu praca będzie mogła przebiegać sprawnie, a pracownicy będą właściwie chronieni.

dokumentacja BHP w firmie

Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli elementów składających się na skrót BHP, jest obowiązkiem pracodawcy. Duże znaczenie ma nie tylko zapewnienie komfortu w praktyce, ale także udokumentowanie takiego stanu rzeczy. Według polskiego prawa każda firma ma obowiązek tworzenia odpowiedniej dokumentacji BHP, na którą składa się wiele różnorodnych wykazów, rejestrów i zarządzeń. O czym należy pamiętać? I jakie dokumenty należy koniecznie gromadzić? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

szkolenie

Nieprzeprowadzenie obowiązkowego szkolenia BHP może mieć dla pracodawcy bolesne konsekwencje. Kara może wynieść od tysiąca do 30 tysięcy złotych, a w określonych sytuacjach jeszcze więcej, bo nawet 50 tysięcy złotych. Warto znać swoje obowiązki w tej materii. Zanim jednak rozważymy kwestie samego szkolenia, musimy najpierw poświęcić chwilę uwagi różnicom pomiędzy pracownikami a zleceniobiorcami, ponieważ „zatrudnienie na umowę zlecenie” to skrót myślowy.

szkolenie w dobie pandemii

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają kluczowe znaczenie w każdej branży. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest więc przeszkolenie nowo zatrudnionych pracowników oraz regularne szkolenie pracowników stałych w tzw. szkoleniach okresowych w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków. Mimo pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu wiele firm wciąż prowadzi rekrutacje i przyjmuje do pracy nowe osoby. Obostrzenia sanitarne nie zwalniają pracodawców z konieczności zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy oraz poinformowania ich o zasadach BHP. W kwestii formy szkoleń wprowadzono jednak zasadnicze zmiany, które zostały zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.

testtttt 111