Blog - Strona 8

SZKOLENIE BHP BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dostępne na Platformie Edukacyjnej BHP

współpraca

W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z serwisem Jobsora.

samokształcenie

Metoda samokształcenia kierowanego została zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2004. Pozwala ona nie tylko na uzyskiwanie, ale również aktualizowanie oraz uzupełnianie zdobytej już wcześniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na czym dokładnie polega taka forma kształcenia oraz jak przebiega?

ryzyko zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku dotyczącym przepisów bhp, za ryzyko zawodowe uznaje się prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych w związku z wykonywaną pracą. Chodzi tu przede wszystkim o skutki zdrowotne oraz prawdopodobieństwo urazów. Jakie są obecnie stosowane metody określania ryzyka zawodowego?

testtttt 111