Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizujemy szkolenie rekomendowane dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wymogami Kp.

Umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ma duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracowników w każdej firmy a nabyte umiejętności mogą być wykorzystywane w różnych sytuację. Proponowane szkolenie przygotuje Państwa pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Zgodnie z art. 209¹§1 pkt 2 lit. a. kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

W celu optymalnego dostosowania szkolenia do warunków występujących w danym zakładzie pracy, jego zakres tematyczny uzgadniamy indywidualnie z pracodawcą.

Uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu otrzymają certyfikaty.

Przykładowe treści programowe:

 1. Podstawy prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 2. Ocena sytuacji, bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia.
 3. Wzywanie pomocy specjalistycznej
 4. Ocena stanu przytomności, pozycja bezpieczna.
 5. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.
 6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:
 • ciała obce w oku
 • zadławienia
 • porażenia prądem,
 • ukąszenia, użądlenia.
 1. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.
 2. Złamania i zwichnięcia – zasady postępowania.
 3. Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.
 4. Nagłe zachorowania:
 • omdlenia,
 • napad drgawkowy,
 • zawał serce, udaru mózgu,
 1. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 2. Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć
 3. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
Masz pytania dotyczące oferty? Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się